Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

Trudny Klient Wymagający Klient -Jak się znim komunikować i jak nim zarządzać?

Termin:
30-31 lipca 2018
Miejsce:
Warszawa

Główne zagadnienia:

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Analizy przypadków
 • Symulacje realnych sytuacji klienckich
 • Przykłady dobrych i złych praktyk

Nowe obowiązki mutli-agentów - zmiany w przepisach

Termin:
07 sierpnia 2018
Miejsce:
Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Główne zagadnienia:

 • Obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń w zakresie reklamacji
 • Praktyczne podejście i rozwiązania wynikające z wdrożenia procedury rozpatrywania reklamacji
 • Jak identyfikować reklamacje - konkretne praktyczne przykłady
 • Podmioty obowiązane do rozpatrywania reklamacji
 • Kto i jakie reklamacje musi rozpatrywać?
 • Pozycja Multi Agentów w procesie rozpatrywania reklamacji klientów
 • Odpowiedź na reklamację - kiedy i jak dystrybutor spełni wymogi ustawowe?
 • Przekroczenie terminów na rozpatrzenie reklamacji  - z czym się wiąże?
 • Metody rozwiązywania sporów

newsletter