Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

Trudny Klient Wymagający Klient - Jak się z nim komunikować i jak nim zarządzać?

Termin:
28 maja 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

Trudny Klient Wymagający Klient - Jak się z nim komunikować i jak nim zarządzać?

Trudny Klient Wymagający Klient - Jak się z nim komunikować i jak nim zarządzać?

Termin:
28 maja 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Analizy przypadków
 • Symulacje realnych sytuacji klienckich
 • Przykłady dobrych i złych praktyk

Nowe regulacje antylichwiarskie - założenia a potrzeby interesariuszy

Termin:
11 czerwca 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

 • Projektowane zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim (UKK) - a przepisy dyrektywy 2008/48/WE?
 • Projektowane zmiany w Kodeksie cywilnym  - ograniczenia kosztów i zabezpieczeń dla "umów o świadczenie pieniężne" zawieranych z osobami fizycznymi poza UKK
 • Projektowane zmiany w ustawie - Prawo bankowe
 • Projektowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego
 • Projektowane zmiany w Kodeksie karnym 
 • Relacje między reżimami kredytowo-pożyczkowymi w razie wprowadzenia zmian
 • Przewidywane skutki nowelizacji w adresowanych obszarach

newsletter