Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

XI edycja Praktyczne aspekty IV Dyrektywy AML w Instytucjach Finansowych

Termin:
05 września 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

XI edycja Praktyczne aspekty IV Dyrektywy AML w Instytucjach Finansowych

Termin:
05 września 2019
Miejsce:
GOLDEN FLOOR TOWER, WARSZAWA

Główne zagadnienia:

  • Ocena ryzyka Instytucji Obowiązanej - praktyczne podejście
  • Środki bezpieczeństwa finansowego
  • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
  • Raportowanie transakcji do GIIF
  • Q&A

 

Praktyczne aspekty dotyczące roli Zarządu, Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej w zarządzaniu, nadzorowaniu i ewaluacji systemu COMPLIANCE w instytucjach finansowych

Termin:
12 września 2019
Miejsce:
Concept 13, Warszawa

Główne zagadnienia:

  • Jak zbudować efektywne Compliance w Organizacji?
  • Jak ocenić wskaźniki efektywności i skuteczności działań Compliance w zakresie monitorowania ryzyka braku  zgodności, systemu kontroli wewnętrznej i po czym poznać, że ten system działa należycie i spełnia swoją rolę?
  • Co oznacza pojęcie dochowania szczególnej staranności w realizowaniu funkcji kontrolnych i nadzorczych w Organizacji?
  • Co zyskuje Państwa firma mając dobrze funkcjonujące Compliance?
  • Jaka jest rola i odpowiedzialność Organów Statutowych w systemie zarządzania zgodnością?

newsletter