Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

VII edycja Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany w TFI

Termin:
26 kwietnia 2018
Miejsce:
Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

RODO w Administracji Publicznej - Ostatnie chwile na wdrożenie i podsumowanie zmian

Termin:
20 kwietnia 2018
Miejsce:
Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Główne zagadnienia:

  • Krajowy organ nadzorczy i wykonywanie jego kompetencji
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Uprawnienia osoby, których dane dotyczą wobec podmiotu publicznego jako ADO. Przykładowe nowe obowiązki organizacyjne i techniczne
  • Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych (IOD)

VII edycja Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany w TFI

Termin:
26 kwietnia 2018
Miejsce:
Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Główne zagadnienia:

  • Ocena ryzyka TFI w kontekście IV Dyrektywy AML
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • Objęcie nadzorem podmiotów będących "giełdami" walut wirtualnych oraz dostarczających "portfele" walut wirtualnych
  • Problemy interpretacyjne stosowania art.9 tj. outsourcingu na gruncie działalności TFI
  • Sankcje administracyjne

newsletter