Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

Lider silny i odporny w branży farmaceutycznej

Termin:
14 listopada 2019
Miejsce:
WARSZAWA

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

Lider silny i odporny w branży farmaceutycznej

Termin:
14 listopada 2019
Miejsce:
WARSZAWA

Główne zagadnienia:

  • Rozwój samoświadomości (mocnych stron i obszarówdo rozwoju)
  • Umiejętność wykorzystania w praktyce narzędzi i metod wzmacniających odporność psychiczną
  • Lepsze radzenie sobie ze stresem, wyzwaniami i presją czasu w pełnionej roli
  • Większa pewność siebie i poczucie sprawczości
  • Podejmowanie wyzwań z odwagą, angażowanie się w nowe projekty i poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju
  • Poprawa samopoczucia i zadowolenia pracownika
  • Większa efektywność pracy i współpracy
  • Silny i Odporny psychicznie zespół

Śniadanie biznesowe - Nowe Wymogi dla Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych w TFI

Termin:
26 listopada 2019
Miejsce:
WARSZAWA

Główne zagadnienia:

Celem spotkania będzie omówienie tematyki nowych wymogów dla członków zarządów oraz rad nadzorczych TFI wprowadzanych nowelizacją ustawy o ofercie publicznej oraz praktyki nadzorczej dotyczącej członków organów TFI.

newsletter