Ładowanie Wydarzenia

Rola Lidera vs motywacja zespołu - jak stworzyć skuteczny system prowizyjny?

20 VII 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

790 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

vfc małe

V FINANCIAL CONFERENCES

O szkoleniu

Celem warsztatu jest rozwinięcie u osób szkolonych – managerów średniego i wyższego szczebla – praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia skutecznych i wydajnych systemów motywacyjnych, zwłaszcza dla zespołów sprzedażowych.

Końcowym celem opisanych zadań jest nabycie przez szkolonego praktycznych umiejętności dostosowywania strategii motywacyjnych do profilu osobowości pracownika oraz takiego kreowania zespołem, by wszyscy jego członkowie dobrze się w nim czuli i utrzymywali maksymalną wydajność.

PRZEBIEG TRENINGU:

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik oraz konstruują plany sprzedaży i systemy wynagrodzeń i prowizji.

W trakcie treningu uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, a po jego zakończeniu imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

 

rola lidera

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa

10.00 – 11.00 Psychologia przywództwa i motywowania pracowników
• Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego
• Kultura przywództwa i motywowanie – rola i definicje. Kto i kiedy jest dobrym liderem?
• Kiedy kij, a kiedy marchewka? Podstawy psychologii motywacji
• Psychologia wpływu społecznego a przekonywanie pracowników, by robili, co chcemy
• Typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają
• Ocena i informacje zwrotne a motywowanie podwładnego na stanowisku sprzedażowym

11.00 – 12.00 Motywowanie podwładnego do działania – zarys teoretyczny
• Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm u jednych, a bierność u innych?
• Zachęcać czy straszyć? Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu sprzedawcami
• Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 13.15 Motywowanie handlowców – przegląd technik i środków
• Główne typy bodźców motywujących pracowników w dziale sprzedaży
• Pieniądze jako podstawowy czynnik motywujący handlowców
• Motywowanie pozafinansowe. Kiedy bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
• Zależności między motywacją i doświadczeniami pracowników
• Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników
• Spadek motywacji sprzedawców z biegiem czasu – jak mu przeciwdziałać

13.15 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Realia firmy i branża a system wynagradzania handlowców
• Systemy wynagradzania sprzedawców: podstawa, premia, prowizja i ich możliwe kombinacje. Jak wpływają na motywację ludzi
• Premie uznaniowe, premie za wyniki i prowizje procentowe – co skuteczniej motywuje
• Główne zasady motywowania finansowego – poradnik dla szefa

15.00 – 16.00 Plany i targety a system motywacyjny i wysokość prowizji
• Plany i targety – czym są i jak je wyznaczać, by same w sobie motywowały pracowników
• Sztuka definiowania planów sprzedażowych: analiza SMART i model WARTO
• Szczegółowe zasady ustalania proporcji podstawa-prowizja
• Czynniki brane pod uwagę przy określaniu wysokości premii lub prowizji: zakres odpowiedzialności, staż pracy, średnia wynagrodzeń w danej branży, ogólna sytuacja na rynku
• Hierarchia czynników i ich wpływ na wynagrodzenie naszego pracownika
• Wyznaczanie atrakcyjnych progów prowizyjnych, czyli jak sprawić, by nasz handlowiec nie miał ochoty spocząć na laurach
• Progi a rentowność – jak tworzyć system motywacyjny, który opłaca się i handlowcom, i firmie
• System prowizyjny a rentowność sprzedaży w krótkim i długim okresie
• Korekty systemu motywacyjnego – jak je wprowadzać

16.00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatu

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321