Ładowanie Wydarzenia

JAK RADZIĆ SOBIE Z MALEJĄCYM ZAANGAŻOWANIEM I ROSNĄCYM WYPALENIEM ZAWODOWYM W PRACY URZĘDNIKA?

07 VII WEBINAR

10 IX 2020 STACJONARNE

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Anna Dreksler

ANNA DREKSLER

Trenerka, coach kariery, doradczyni zawodowa.

O szkoleniu

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

 • Administracji Publicznej

a w szczególności:

 • Dyrektorów, Kierowników, osób zarządzających zespołami
 • Pracowników działów kadr lub HR
 • Osób zainteresowanych tematyką wypalenia zawodowego

CELE:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i samoświadomości uczestników w zakresie zagadnień związanych z wypaleniem zawodowym
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów postępującego wypalenia zawodowego
 • Poznanie czynników mających wpływ na wzrost lub zmniejszenie zaangażowania pracowników
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Poznanie różnych metod zmniejszających ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego i zwiększające zaangażowanie na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i organizacyjnym
wypalenie

szkolenia

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 10.45 Podstawowe informacje dotyczące wypalenia zawodowego

 • Definicje wypalenia zawodowego
 • Stres zawodowy a rozwój wypalenia
 • Etapy rozwoju wypalenia zawodowego
 • Konsekwencje wypalenia w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz instytucjonalnym

10.45 – 11.30 Zaangażowanie vs wypalenie

 • Zaangażowanie i wypalenie – dwie strony tej samej monety?
 • Co wpływa na malejące zaangażowanie i wzrost zagrożenia wypaleniem zawodowym
  • Przyczyny indywidualne
  • Przyczyny instytucjonalne
  • Przyczyny związane z dopasowaniem człowiek – praca
 • Model Wymagania – Zasoby (Demerouti i in. 2001)

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 13.00 Wczesne rozpoznawanie widma postępującego wypalenia zawodowego

 • Fazy rozwoju zjawiska wypalenia zawodowego
 • Objawy towarzyszące wypaleniu charakterystyczne dla każdej z faz
 • Obecność czynników zwiększających ryzyko pojawienia się wypalenia zawodowego
 • Przeciwdziałanie postępującemu wypaleniu zawodowemu z uwzględnieniem faz rozwoju

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 16.00 Zapobieganie wypaleniu zawodowemu i budowanie zaangażowania pracowników:

 • Przykłady rozwiązań systemowych na poziomie instytucji
 • Rola kierowników/dyrektorów w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i budowaniu zaangażowania pracowników
 • Elementy budujące większe zaangażowanie
 • Wsparcia zespołu w radzeniu sobie z trudnościami
 • Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu na poziomie indywidualnym:
 • Radzenie sobie w trudnych, stresujących sytuacjach w pracy
 • Budowanie odporności psychicznej
 • Rozpoznawanie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu
 • Job crafting, czyli modelowanie pracy

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321