PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU CONTROLLINGU PERSONALNEGO W FIRMIE

8-9 III 2022 SZKOLENIE ONLINE

FORMULARZ

Formularz VF COnferences

Dane osoby zgłaszającej:

można dodać dowolną ilość uczestników klikając Dodaj
faktura vat

Dane do faktury