STANOWISKO KNF W SPRAWIE DOBRYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCH FUNKCJI COMPLIANCE W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI

27 IX 2022 SZKOLENIE ONLINE

FORMULARZ

Formularz VF COnferences

Dane osoby zgłaszającej:

można dodać dowolną ilość uczestników klikając Dodaj
faktura vat

Dane do faktury