Dobór zabezpieczeń wierzytelności i jego konsekwencje z punktu widzenia postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłości dłużnika i osoby trzeciej. Studium przypadku dot. hipoteki

25 IV 2023 ONLINE

FORMULARZ

Formularz VF COnferences

Dane osoby zgłaszającej:

można dodać dowolną ilość uczestników klikając Dodaj
faktura vat

Dane do faktury