Ryzyka ESG dla emitentów instrumentów finansowych i ich wpływ na wycenę i procesy podejmowania decyzji firm inwestycyjnych

15 V 2023 SZKOLENIE ONLINE

FORMULARZ

Formularz VF COnferences

Dane osoby zgłaszającej:

można dodać dowolną ilość uczestników klikając Dodaj
faktura vat

Dane do faktury