Blokady rachunków bankowych w toku postępowania karnego (prawo bankowe, AML, Ordynacja podatkowa - STIR, dowody rzeczowe), procedura, środki zaskarżenia, praktyka

23 V 2023 SZKOLENIE ONLINE

FORMULARZ

Formularz VF COnferences

Dane osoby zgłaszającej:

można dodać dowolną ilość uczestników klikając Dodaj
faktura vat

Dane do faktury