Polityka wynagrodzeń i ocena odpowiedniości jako istotne elementy Corporate Governance w bankach

16 V 2024 SZKOLENIE ONLINE

FORMULARZ

Formularz VF COnferences

Dane osoby zgłaszającej:

można dodać dowolną ilość uczestników klikając Dodaj
faktura vat

Dane do faktury