Ładowanie Wydarzenia

Akademia MENEDŻERA - Narzędzia nowoczesnego przywództwa

MODUŁ 4 – 27.10.2020

ONLINE

szkolenie 4 dniowe

cena

800 PLN + VAT

 

 

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz_Bednarski

ARKADIUSZ BEDNARSKI

Trener i doradca biznesowy z ponad 20-letnim doświadczeniem
Maciej Sasin zdjęcie

MACIEJ SASIN

Trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
k.kuspit-zdjecie

KONRAD KUŚPIT

Trener, doradca, coach
Szymon Nęcki

SZYMON NĘCKI

Trener umiejętności menedżerskich

O szkoleniu

AKADEMIA dedykowana jest Menedżerom na stanowisku kierowniczym w swojej organizacji

Tematyka spotkań:

 • AUTORYTET MENEDŻERA, INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO
 • KOMUNIKACJA I BUDOWANIE ZESPOŁU
 • MOTYWOWANIE I DELEGOWANIE
 • NEGOCJACJE W BIZNESIE 2020 – NAJNOWSZE TRENDY, KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI, EFEKTYWNE STRATEGIE
Business Brainstorming Graph Chart Report Data Concept

szkolenia

MODUŁ I „AUTORYTET MENEDŻERA, INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO”

 

Menedżer a lider

 • Zrozumienia istoty przywództwa, jego poziomów
 • Zachowania przywódcy i menedżera
 • Budowanie autorytetu menedżera
 • Wyznaczenie kierunku własnego rozwoju
 • Zachowania przywódcy i menedżera – dyskusja moderowana
 • Budowanie autorytetu lidera – dyskusja moderowana

Przywództwo sytuacyjne wg K. Blancharda

 • 4 poziomy gotowości
 • Symptomy pracowników na poszczególnych etapach rozwoju
 • 4 style przywództwa
 • Efektywność poszczególnych stylów przewodzenia
 • Poziom gotowości, a styl przywództwa
 • Poziomy gotowości w moim zespole – ćwiczenie

Efektywne zachowania szefa do poszczególnych etapów rozwoju pracownika

 • Przydzielanie zadań i ustalanie celów w różnych sytuacyjnych stylach kierowania
 • Przyczyny niechęci menedżerów do delegowania – dyskusja moderowna
 • Jakie zadania delegować, a jakie wykonać osobiście?
 • Poziomy delegowania zadań
 • Delegowanie zadań – model
 • Delegowanie zadań – ćwiczenie

Przywódca, który motywuje

 • Czym jest autorytet – dyskusja moderowna
 • Korzyści z relacji opartej na autorytecie – dyskusja moderowna
 • Co motywuje ludzi– ćwiczenie
 • Czynniki higieny, a motywatory
 • Poziom motywacji a efektywność działania
 • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji
 • Analiza i wykorzystanie własnych motywacji
 • Metody motywowania członków zespołu
 • Informacja zwrotna i jej rodzaje
 • Rozwiązywanie problemów – rozmowa – rozwiązanie problemu

 

MODUŁ II „KOMUNIKACJA I BUDOWANIE ZESPOŁU”

Rozpoczęcie szkolenia

 • Cele szkolenia i wspólne zasady
 • Oczekiwania uczestników

Zasady i przebieg komunikacji między ludźmi w organizacji

 • Mapa to nie terytorium, czyli o subiektywnym postrzeganiu rzeczywistości
 • Zniekształcenia w komunikacji – skąd się biorą i jak im zapobiegać?
 • Efekt głuchego telefonu i zapobieganie jemu

Style społeczne: różne typy – jak się komunikować i radzić sobie z różnymi osobowościami

 • Autoanaliza swojego typu osobowości
 • Jak radzić sobie z różnymi typami osób?
 • Analiza SWOT każdego z typów

Zasady efektywnej pracy w zespole

 • Rola lidera w pracy zespołowej
 • Jak funkcjonują efektywne zespoły?
 • Nastawienie na cele i na relacje w pracy zespołowej
 • Rola zasad w zespole i podział odpowiedzialności w zespole

Etapy rozwoju zespołu

 • Fazy rozwoju zespołu: tworzenie, ścieranie, normowanie, efektywność
 • Jak przełamywać trudne sytuacje w pracy zespołowej?

Zjawiska w pracy zespołowej, które osłabiają lub wzmacniają zaangażowanie jego członków

 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 • Zjawiska psychologiczne mające wpływ na pracę zespołową

Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu

 

MODUŁ III „MOTYWOWANIE I DELEGOWANIE”

Rozpoczęcie szkolenia

1. „Prototyp” – Inspirująca gra szkoleniowa

 • Czy delegowanie jest proste? Uczestnicy testują swoje umiejętności i przekonania dotyczące
  delegowania

2. „Sztuka skutecznego delegowania” – Jak działać w obliczu różnorodności zespołu?

 • Definicja i obszary delegowania
 • Co delegować?
 • Czego nie delegować?
 • Jak identyfikować oba obszary?
 • Najważniejsze elementy delegowania
 • Prawidłowe wyznaczanie celów/zadań
 • Ustalanie mierników – jak efektywnie kontrolować realizację zleconych zdań?
 • Zasady definiowania KPI
 • Zasady delegowania
 • Zasady dotyczące procesu – tzw. twarde
 • Zasady dotyczące relacji – tzw. miękkie

Rozmowa delegująca – efektywne przekazywanie zadań współpracownikom

 • Zasady komunikacji w rozmowie delegującej
 • „Must have” rozmowy delegującej
 • Stosowanie narzędzia kontraktu psychologicznego

3. „Zarządzanie sytuacyjne w delegowaniu” – Wprowadzenie do teorii Kena Blancharda

Profilowanie behawioralne – identyfikacja stylu kierowania (test autodiagnostyczny dla Uczestników)

Integracja siatki stylów kierowania z teorią K. Blancharda

Wprowadzenie do teorii K. Blancharda:

 • 4 etapy dojrzałości współpracowników
 • Wskaźniki behawioralne 4 etapów
 • Motywowanie na każdym z 4 etapów
 • Motywowanie a delegowanie

Delegowanie zgodnie ze sztuką zarządzania sytuacyjnego wg. K. Blancharda:

 • Zarządzanie przez zadania
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie przez wizję

4. “R1, R2, R3, R4” – Rozmowy delegujące wg. teorii Blancharda osadzone w realiach zawodowych uczestników

Rozpoznawanie stopnia dojrzałości współpracownika w świetle teorii K. Blancharda

Dobór metody delegowania ZPZ, ZPC, ZPW

5. „Procedura delegowania” – Warsztat kreatywny wypracowania optymalnego schematu rozmowy delegującejw realiach zawodowych uczestników

Praca metodą „karuzeli pomysłów” ukierunkowana na wypracowanie elastycznej, dopasowanej do potrzeb Uczestników procedury prowadzenia skutecznej rozmowy delegującej

6. „Układanka Herzberga” – Ćwiczenie inspirujące z zakresu motywacji

Uczestnicy mierzą się z własnymi przekonaniami dotyczącymi motywacji. Co motywuje, a co nie?

7. „Historia motywacji” – Wprowadzenie do współczesnych teorii motywacji

Czym jest motywacja?

 • Definiowanie zagadnienia
 • Motywacja vs. zaangażowanie
 • Motywacja wewnętrzne vs. zewnętrzna

Teorie potrzeb, procesu i wzmocnienia – współczesne podejście do zagadnienia motywacji

 • Teoria Herzberga,
 • Teoria McGregora
 • Teoria Alderfera
 • Teoria V. Vrooma
 • Teoria Skinnera
 • To która teoria jest tą właściwą?

Jak wykorzystać znane teorie w praktyce?

 • Czy motywacja jest osobnym procesem zarządczym?
 • Jak łączyć motywowanie współpracowników z codziennymi działaniami zarządczymi?
 • Jak praktycznie stosować motywowanie?

Motywacja 3.0 wg. D.Pinka

 • Autonomia Sens i Mistrzostwo
 • Pokolenia X Y Z wobec motywatorów Pinka

Metoda motywacji błyskawicznej M. V. Pantalona

 • Jak zmotywować samego siebie do zmiany?
 • Jak motywować i wywierać etyczny wpływ na współpracowników?

8. „The D. McGregor game” – Inspirująca gra szkoleniowa z zakresu motywacji

Jak działa motywacja w praktyce projektowej? Uczestnicy tworzą zespoły projektowe 2 typów.
Który będzie skuteczniej zmotywowany?

9. „Feedback czy feedforward? ” – Wprowadzenie w praktykę motywowania na codzień w procesie komunikacji

Zapobieganie manipulacji i sytuacjom konfliktowym w komunikowaniu informacji zwrotnej:

 •  Komunikat „Ja” vs. „Ty” – jak działają w feedbacku menedżerskim
 • Jak komunikować się bez przemocy w warstwie werbalnej i niewerbalnej?
 • Odwołanie do zachowań vs do osoby

Funkcja informacji zwrotnej w procesie zarządzania przez cele:

 • Motywowanie
 • Korygowanie
 • Informowanie

Sposoby udzielania informacji zwrotnej:

 • Metoda kanapki (2-3 warstwowej)
 • Metoda „Z”
 • Metoda FUO/FUKO

Właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy

Właściwa reakcja na informację zwrotną

Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną

Kontrakt psychologiczny raz jeszcze – rola w skutecznej komunikacji i zarządzaniu; model pełnej ekspresji

10. „Toolbox motywacji” – Warsztat kreatywny wypracownia praktycznych działań z zakresu motywowania

Praca metodą „BW 635” ukierunkowana na wypracowanie dopasowanej do potrzeb Uczestników (specyfiki pracy i charakteru Organizacji) listy praktycznych działań motywujących

11. Poligon doświadczalny – Rozwiązania z zakresu komunikacji, dedykowanie realiom zawodowym uczestników

Praktyczny warsztat zastosowania metod, technik i narzędzi skutecznej komunikacji dobranych do zdefiniowanych wcześniej wyzwań z zakresu:

 • Delegowania
 • Motywowania

12. Podsumowanie szkolenia

Karta ssc

 • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
 • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
 • Continue – jakie zachowania kontynuujemy

Wnioski

 

MODUŁ IV „ NEGOCJACJE W BIZNESIE 2020 – NAJNOWSZE TRENDY, KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI, EFEKTYWNE STRATEGIE ”

I. Nowości w podejściu do negocjacji na progu trzeciej dekady XXIw.: 

 • Prenegocjacje – sposoby przygotowania do negocjacji w realiach szerokiego dostępu do informacji i licznych konkurencyjnych ofert
 • Strategie zyskiwania przewagi w negocjacjach na odległość – email, telefon, aukcje, zapytania ofertowe, przetargi
 • Nowe techniki ataku na cenę – jak atakować cenę… i skutecznie jej bronić!

II. Dziewięć przykazań negocjacyjnych:

 • 3 podstawowe prawa negocjacji – ich łamanie to trzy najczęściej popełniane błędy negocjacyjne
 • 3 główne zasady składania oferty negocjacyjnej: kotwicy, kontrastu, korzyści – czyli jak przekuć przeciętne wyniki na wybitne
 • 3 kluczowe akronimy: BATNA, WAP, ZOPA – co teorie opracowane przez Harvardzką Szkołę
 • Negocjacji mogą zaoferować praktykom

III. Negocjacje oparte o współpracę (gdy celem hest długotrwała, owocna relacja) vs. negocjacje nastawione na wygraną za wszelką cenę:

 • Test diagnostyczny „win-win w mojej branży?” –narzędzie pozwalające sprawdzić na ile własna branża/biznes ma potencjał do osiągania win-win
 • Fakty i mity podejścia win-win – kiedy do niego dążyć, a kiedy je porzucić?
 • Mentalność negocjatorów nastawionych na wygraną za wszelką cenę – czym się kierują, jak działają, jak z nimi rozmawiać?

IV. Trudne sytuacje negocjacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi

 • Gdy nie mamy alternatyw – np. z monopolistami
 • Gdy oni mają istotną przewagę i próbują dokręcać nam śrubę – np. w negocjacjach z kluczowym klientem od którego zależy nasze być albo nie być
 • Gdy w powietrzu wisi konflikt – jak łagodzić napięcia, zmniejszać impas i budować rozwiązania mimo negatywnego nastawienia

V. Kluczowe kompetencje każdego negocjatora – warsztat rozwoju umiejętnościK

 • Korzystanie z mowy ciała w negocjacjach – subtelne znaki i oczywiste „poker tells”, na co patrzeć u innych, a co kontrolować u siebie podczas negocjacji (analiza wideo)
 • Budowanie relacji – jak negocjować, żeby budować stabilne relacje biznesowe na wiele lat, a jednocześnie osiągać satysfakcjonujące wyniki
 • Techniki manipulacyjne w negocjacjach – jak się przed nimi bronić, a może stosować?

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Zespół ds szkoleń miękkich

534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny