Ładowanie Wydarzenia

ASERTYWNA KOMUNIKACJA URZĘDNIKA - JAK BYĆ BARDZIEJ SKUTECZNYM, ZACHOWUJĄC DOBRE RELACJE Z INNYMI?

24 VI 2020

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

E.Sałacka-Mańka_zdjęcie

EMILIA SAŁACKA-MAŃKA

Certyfikowany trener, psycholog, urzędnik służby cywilnej

O szkoleniu

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie zarówno dla pracowników, jak i kadry kierowniczej. Dla wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie: jak wzmocnić swoje asertywne umiejętności? Jak dzięki nim lepiej komunikować się, osiągając swoje cele? Jak pozostać sobą, a jednocześnie budować dobre relacje z otoczeniem.

 

CELE SZKOLENIA:

Po szkoleniu będziesz potrafił/-a:

 • wskazać swoje obszary większej i mniejszej asertywności
 • określić podstawy własnych umiejętności asertywnych (zasoby, prawa, elementy asertywnego monologu wewnętrznego)
 • wymienić sprawdzone sposoby i techniki asertywnego zachowania w różnych sytuacjach zawodowych

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • lepiej poznasz siebie
 • wzmocnisz poczucie własnej wartości i pewność siebie
 • łatwiej zbudujesz w urzędzie pozytywne relacje (oparte na wyrażaniu siebie i szacunku dla innych)
 • zwiększysz szanse na realizację swoich celów i planów
 • osiągniesz większą sprawność komunikacji ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami

 

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz nauczyć się:

 • skutecznie odmawiać
 • lepiej wyrażać siebie, nie pogarszając relacji z innymi
 • mówić otwarcie o swoich emocjach, potrzebach, oczekiwaniach i opiniach
 • konstruktywnie reagować na ocenę (krytykę i pochwały)
 • zadbać o własne interesy, nie raniąc innych
 • wyznaczać granice i komunikować ludziom, jak chcesz, by Cię traktowali
 • doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne przełożonego, podwładnego, członka zespołu

 

METODY:

Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywnych metod uczenia, takich jak: praca indywidualna, praca w małych grupach, analiza przypadków, dyskusje, omawianie przykładów, autodiagnoza, miniwykłady z omówieniem przykładów praktycznych, multimedia w postaci krótkich filmów.

asertywna komunikacja

szkolenia

09:30 Rozpoczęcie szkolenia

Co wiemy o asertywności?

 • nie tylko umiejętność mówienia „nie”
 • zachowania asertywne, agresywne, uległe
 • dlaczego zachowujemy się nieasertywnie
 • korzyści z asertywności
 • ja i moja asertywność – diagnoza

Jak asertywność może nam pomóc w pracy w urzędzie?

 • kontakty ze współpracownikami
 • relacje z szefem
 • zarządzanie pracownikami
 • kontakt z klientem

10:30 Przerwa na kawę

Nad czym warto pracować, by wzmocnić swoją asertywność?

 • znajomość własnych zasobów: mocne strony, umiejętności, zalety
 • głos wewnętrznego krytyka
 • postawa życiowa: ja jestem OK i Ty jesteś OK
 • asertywne prawa

Asertywna odmowa – jak mówić NIE, pracując w urzędzie?

 • warunki skutecznej odmowy
 • jak odmawiać, by nie ranić innych
 • techniki, które wspierają asertywną odmowę
 • potrafię odmówić, potrafię prosić

Jak wyrażać negatywne emocje i bronić siebie w trudnych sytuacjach?

 • mówienie o emocjach – dlaczego mamy z tym kłopot
 • gniew, złość, zdenerwowanie – czemu ważne jest, co z nimi robisz
 • jak radzić sobie z zakłopotaniem
 • narzędzia komunikacji, które pozwalają na lepsze wyrażanie siebie
 • obrona własnych granic – jak reagować, gdy ludzie naruszają Twoje terytorium

13:00 Lunch

Jak asertywnie odpowiadać na ocenę i krytykę w pracy?

 • asertywne reagowanie na oceny
 • odpowiadanie na różne rodzaje krytyki
 • przyjmowanie pochwał i komplementów
 • asertywne wyrażanie swoich opinii

15:30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Zespół szkoleń

koordynator szkolenia
Tel. 791 404 321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321