Ładowanie Wydarzenia

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZESPOŁU - wpływ jednostki na zespół WEBINAR

03 XII 2020

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

690 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

GRZEGORZ RÓZIEWICZ

GRZEGORZ RÓZIEWICZ

Ekspert w dziedzinie przywództwa

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności dotyczących radzenia sobie w sytuacji oporu komunikacyjnego ze strony współpracowników i podwładnych. Dodatkowo da możliwość nabycia umiejętności panowania nad emocjami z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej oraz zyskania wiedzy na temat własnych motywatorów do działania. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji jak najefektywniej radzić sobie w trudnych procesach grupowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy

 • Poszerzą wiadomości     z     zakresu     komunikacji     interpersonalnej    pozwalające     na     lepsze i bardziej świadome budowanie relacji z osobami
 • Wypracują skuteczne narzędzia pozwalające na radzenia sobie z technikami manipulacyjnymi i sugestiami, które są wykorzystywane przez inne osoby
 • Rozszerzą wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i panowania nad emocjami swoimi i innych
 • Nabędą umiejętności radzenia sobie w sytuacji wypalenia zawodowego, poznają narzędzia radzenia sobie z stresem
 • Poznają własny kod dna pozwalający im określić czynnik, które zwiększają motywację do działania

METODY PRACY JAKIE STOSUJEMY PODCZAS SZKOLENIA:

Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na aktywność uczestników. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. Szkolenie będzie realizowane w oparciu o skuteczne, angażujące metody uczenia ludzi dorosłych, przede wszystkim zdobycie konkretnych umiejętności i wyciąganie wniosków z doświadczeń. Wykorzystane zostaną testy, przeprowadzone dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki z symulacjami trudnych sytuacji. Zarówno ćwiczenia jak i część teoretyczną dostosowane zostanie do specyfiki branży i oparte o konkretne, realne przykłady.

vf_179034416_ds

szkolenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Moduł I

Psychologiczne aspekty budowania efektywności zespołu

Komunikacja grupowa to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania i interpretowania komunikatów. Jej celem jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i grupami. O skutecznej komunikacji możemy mówić dopiero wtedy, gdy informacja jest odebrana zgodnie z intencjami nadawcy. Pierwszy moduł będzie wprowadzał uczestników w zagadnienia skutecznej komunikacji w trudnych sytuacjach. Uczestnicy zdiagnozują swój styl komunikacyjny i wypracują metodę dopasowywania komunikatów do odbiorcy .

 • Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami. Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie, uwarunkowania interpretacji
 • Dynamika osobowości – uniwersalne zasady
 • Budowanie wiarygodności – odkrywanie własnego potencjału z umiejętnością komunikowania się z innymi
 • Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji, siła słowa, język faktów a język emocji, pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji, parafraza, słuchanie aktywne, zwroty zabezpieczające relacje

Test autodiagnostyczny – Style komunikacyjne

 • Wyłączanie alarmów, czyli „nadawanie na tej samej fali”. Style komunikacji. Wprowadzenie do typologii osobowościowych Dopasowanie na poziomie słów, gestów oraz na poziomie doświadczeń.

Moduł II

Moje DNA motywacyjne – co mnie motywuje ?

W drugim module uczestnicy będą mieli okazje poznać swoje własne DNA motywacyjne w oparciu o ćwiczenia praktyczne oraz wykorzystanie testu Tamary Lowe. Każdy z uczestników pozna swoje własne motywatory i zbuduje strategię działań motywacyjnych w chwilach kryzysowych.

 • Nasz motywacyjny kod DNA – Jak go rozpoznać ?
 • Mapa wartości czyli do jakiej ściany przyłożyć drabinę , żebym czuł się zmotywowany?
 • Rola „głasków” w procesie motywacji czyli jak wykorzystać wiedzę o analizie transakcyjnej w motywacji samego siebie i innych ludzi
 • Jak do siebie mówię ? czyli mój wewnętrzny dialog
 • Mój wewnętrzny „gremlin” – jak go wykorzystać ?

Moduł III

Inteligencja emocjonalna w pracy czyli wykorzystaj swoje emocje do budowania zespołu.

Moduł oparty jest o wykorzystanie gry interaktywnej . Gra posłuży, jako przykład rozwijania kompetencji komunikacji i barier utrudniających efektywną komunikację i wyrażanie emocji i uczuć

 • Gra interaktywna – ćwiczenie budujące poczucie własnej wartości, zarządzanie własnymi emocjami, wprowadzające uczestników w rzeczywistość mechanizmów poczucia własnej wartości, oraz zarządzania inteligencją emocjonalną.

Informacja zwrotna trenera w zakresie wykorzystywania emocji w procesie budowania relacji grupowych

 • Zły versus dobry kontakt interpersonalny / elementy inteligencji emocjonalnej -Psychologia Inteligencji
 • Techniki wyrażania emocji – umiejętności kreowania siebie – Co ułatwia a co utrudnia wyrażanie siebie? Jak przebiega kreowanie siebie? Jakie elementy komunikacji i inteligencji wpływają na budowanie relacji?

Moduł IV

Human Dynamics – budowanie efektywnych zespołów

Moduł nastawiony jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole. Moduł ten dostarczy praktycznej wiedzy pozwalającej wypracować techniki motywacji a także przełożyć tę wiedzę na praktykę. Uczestnicy posiądą umiejętności podnoszenia poziomu motywacji współpracowników, łagodzenia sytuacji raniących, wyjaśniania spraw niejasnych w atmosferze życzliwości i zrozumienia.

 • Budowanie zespołów w oparciu o Human Dynamics
 • Rola stereotypów i rutyny w pracy zespołowej
 • Dobór zespołu marzeń i przewodzenie mu
 • Trzy kryteria doboru pracowników – sposoby uczenia się z każdym z dynamik osobowości
 • Funkcjonowanie zespołu
 • Jak zbudować efektywny zespół?
 • Jak usprawnić proces grupowy?
 • Role grupowe w Twoim zespole – Test Belbina

Walt Disney w procesie grupowym

Moduł V

Jak poznać siebie – analiza własnej osoby

Na tym module uczestnicy stworzą swój własny plan działania, jak pracować nad swoimi lukami kompetencyjnymi w zakresie komunikacji. Zrozumieją również czym jest zdrowe, bezwarunkowe poczucie własnej wartości pochodzące z nawiązania kontaktu ze swoim wewnętrznym „JA”. Poznają swoje pozytywne cechy komunikacji z innymi i dowiedzą się, nad którymi mogą jeszcze popracować.

 • Jakim jestem typem człowieka?
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • Narzędzia zmieniające perspektywę postrzegania siebie oraz otoczenia
 • Czy rozumiem innych?
 • Komunikat „JA”
 • Mój wiodący styl pracy i komunikacji – mocne i słabe strony, sposoby
 • dopasowania się
 • Profile osobowości wg Francis Littauer
 • Typy osobowości – mocne i słabe strony

Moduł VI

Sytuacje konfliktowe w zespole – synergia konfliktu

W życiu każdego zespołu zdarzają się trudne sytuacje. Konflikt jest wspólnym problemem jego uczestników. Aby został konstruktywnie rozwiązany, powinny być uwzględniane interesy wszystkich stron. Stwierdzono, że konflikty w organizacjach są nieuniknione, a czasami nawet niezbędne. W module tym uczestnicy na bazie gier i casy study będą przyglądać się zjawisku konfliktu, a w symulowanych sytuacjach w nim bezpośrednio uczestniczyć.

 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Dylemat więźnia – gra / symulacja
 • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów?
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów. Efektywne zachowania pracownika w sytuacjach konfliktowych
 • Narzędzia i techniki    wywierania    wpływu    w trudnych,    konfliktowych    sytuacjach,    Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji

16.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Zespół ds szkoleń miękkich

Project Manager
534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny