Ładowanie Wydarzenia

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA – MENEDŻER COACHEM

8 IV 2020

2 VI 2020

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

K. Kuśpit zdjęcie

KONRAD KUŚPIT

TRENER, DORADCA, COACH

O szkoleniu

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

 • Coaching w organizacji uczącej się i menedżer jako motywujący Coach
 • Wymagania i oczekiwania pracowników w stosunku do Pracodawcy i Przełożonych
 • Budowanie pozytywnej postawy życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i dokonania
 • Mentoring jako styl wspierania ludzi w rozwoju
 • Mentoring jako styl wspierania ludzi w rozwoju
 • Specyfika rozmowy coachingowej – symulacje
 • CASE STUDY
vf_31248877_ds

szkolenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Coaching w organizacji uczącej się i menedżer jako motywujący Coach

 • Definicja coachingu
 • Jak zbudować efektywną relację coach/ menedżer – pracownik?
 • Cele coachingu
 • Kto może być coachem? Zmiana przekonań, nastawienia i  automotywacji przez coaching
 • Budowanie relacji a coachingowe podejście do zarządzania
 • Szef jako coach

Jakie cechy wspomagają pracę coacha, a jakie mogą ją utrudniać?

Umiejętności komunikacyjne niezbędne w warsztacie coacha

Osobowość coacha – ocena kompetencji

 • Narzędzia coacha
 • Informacja zwrotna
 • Zadawanie tzw. mocnych i celnych pytań
 • Parafraza jako narzędzie w coachingu
 • Championing i wyzwania
 • Podstawowe obszary coachingu

Określenie stanu zastanego

Zawarcie kontraktu

Obserwacja

Informacja zwrotna

Budowanie relacji

 • Metoda GROW w coachingu menedżerskim nastawionym na rozwiązywanie problemów
 • Symulacja prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na rozwiązanie problemu z menedżerem średniego szczebla z zastosowaniem mentody GROW
 • Efekty w procesie coachingu – ustalanie celów i obserwacja postępów
 • Wdrażanie coachingu do organizacji
 • Case study z zakresu coachingu.

Wymagania i oczekiwania pracowników w stosunku do Pracodawcy i Przełożonych

Budowanie pozytywnej postawy życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i dokonania

 • Motywowanie w sytuacji przekroczenia „indywidualnego progu wydolności pracowników”
 • Natężenie stresu a efektywność działania – analiza krzywej Yerkesa-Dodson‘a
 • Główne czynniki demotywujące
 • Najczęściej popełniane przez menedżerów błędy w motywowaniu
 • Problem demotywacji – zjawisko syndromu wypalenia zawodowego

Mentoring jako styl wspierania ludzi w rozwoju

 • Mentoring – istota procesu

Czym jest mentoring?

Mentoring jako styl wspierania ludzi w rozwoju

Główne założenia mentoringu, różnice: coach, doradca, mentor

 • Mentoring – rola autorytetu w prowadzeniu osoby
 • Słuchanie i obserwacja

Obserwowanie w kontekście zawodowym

Znaczenie mowy ciała w odbieraniu sygnałów w mentoringu

Aktywne słuchanie w procesie mentoringu

 • Ćwiczenia w aktywnym słuchaniu i obserwacji
 • Pytania w mentoringu

Rodzaje pytań w mentoringu – użyteczność i skuteczność

Funkcje pytań w mentoringu

Pytania trudne oraz pytania niewłaściwe

 • Budowanie relacji w mentoringu
 • Budowanie relacji w osobą będącą w mentoringu w oparciu o założenia inteligencji emocjonalnej
 • Narzędzia w mentoringu
 • Ćwiczenia w tworzeniu autorskich narzędzi użytecznych w prowadzeniu mentoringu

Zastosowanie wypracowanych modeli w praktyce

 • Konstruktywna informacja zwrotna – podstawowe narzędzie w pracy menedżera
 • Dekalog informacji zwrotnej
 • Jednominutowa pochwała oraz jednominutowa reprymenda
 • Budowanie kultury coachingu i mentoringu w Firmie

Specyfika rozmowy coachingowej – symulacje

 • Mini wykład ćwiczenia zespołowe
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Warsztat z wykorzystaniem kamery; feedback trenera

CASE STUDY

Wypracowanie skutecznych rozwiązań komunikowania się wewnątrz firmy, sposoby implementacji wypracowanych rozwiązań w organizacji

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Podsumowanie szkolenia

Zwierciadło zespołu – indywidualny feedback dla uczestników dotyczący mocnych stron obszarów potencjału rozwijanego podczas szkolenia

Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu

16.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

pedzich_foto

Katarzyna Pędzich

Project Manager
534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

log vf male

Biuro

Tel. 791 404 321