Ładowanie Wydarzenia

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA – MENEDŻER COACHEM

18 V 2021

 

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

690 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

K. Kuśpit zdjęcie

KONRAD KUŚPIT

TRENER, DORADCA, COACH

O szkoleniu

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

 • Coaching w organizacji uczącej się i menedżer jako motywujący Coach
 • Wymagania i oczekiwania pracowników w stosunku do Pracodawcy i Przełożonych
 • Budowanie pozytywnej postawy życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i dokonania
 • Mentoring jako styl wspierania ludzi w rozwoju
 • Mentoring jako styl wspierania ludzi w rozwoju
 • Specyfika rozmowy coachingowej – symulacje
 • CASE STUDY
vf_31248877_ds

szkolenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Coaching w organizacji uczącej się i menedżer jako motywujący Coach

 • Definicja coachingu
 • Jak zbudować efektywną relację coach/ menedżer – pracownik?
 • Cele coachingu
 • Kto może być coachem? Zmiana przekonań, nastawienia i  automotywacji przez coaching
 • Budowanie relacji a coachingowe podejście do zarządzania
 • Szef jako coach

Jakie cechy wspomagają pracę coacha, a jakie mogą ją utrudniać?

Umiejętności komunikacyjne niezbędne w warsztacie coacha

Osobowość coacha – ocena kompetencji

 • Narzędzia coacha
 • Informacja zwrotna
 • Zadawanie tzw. mocnych i celnych pytań
 • Parafraza jako narzędzie w coachingu
 • Championing i wyzwania
 • Podstawowe obszary coachingu

Określenie stanu zastanego

Zawarcie kontraktu

Obserwacja

Informacja zwrotna

Budowanie relacji

 • Metoda GROW w coachingu menedżerskim nastawionym na rozwiązywanie problemów
 • Symulacja prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na rozwiązanie problemu z menedżerem średniego szczebla z zastosowaniem mentody GROW
 • Efekty w procesie coachingu – ustalanie celów i obserwacja postępów
 • Wdrażanie coachingu do organizacji
 • Case study z zakresu coachingu.

Wymagania i oczekiwania pracowników w stosunku do Pracodawcy i Przełożonych

Budowanie pozytywnej postawy życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i dokonania

 • Motywowanie w sytuacji przekroczenia „indywidualnego progu wydolności pracowników”
 • Natężenie stresu a efektywność działania – analiza krzywej Yerkesa-Dodson‘a
 • Główne czynniki demotywujące
 • Najczęściej popełniane przez menedżerów błędy w motywowaniu
 • Problem demotywacji – zjawisko syndromu wypalenia zawodowego

Mentoring jako styl wspierania ludzi w rozwoju

 • Mentoring – istota procesu

Czym jest mentoring?

Mentoring jako styl wspierania ludzi w rozwoju

Główne założenia mentoringu, różnice: coach, doradca, mentor

 • Mentoring – rola autorytetu w prowadzeniu osoby
 • Słuchanie i obserwacja

Obserwowanie w kontekście zawodowym

Znaczenie mowy ciała w odbieraniu sygnałów w mentoringu

Aktywne słuchanie w procesie mentoringu

 • Ćwiczenia w aktywnym słuchaniu i obserwacji
 • Pytania w mentoringu

Rodzaje pytań w mentoringu – użyteczność i skuteczność

Funkcje pytań w mentoringu

Pytania trudne oraz pytania niewłaściwe

 • Budowanie relacji w mentoringu
 • Budowanie relacji w osobą będącą w mentoringu w oparciu o założenia inteligencji emocjonalnej
 • Narzędzia w mentoringu
 • Ćwiczenia w tworzeniu autorskich narzędzi użytecznych w prowadzeniu mentoringu

Zastosowanie wypracowanych modeli w praktyce

 • Konstruktywna informacja zwrotna – podstawowe narzędzie w pracy menedżera
 • Dekalog informacji zwrotnej
 • Jednominutowa pochwała oraz jednominutowa reprymenda
 • Budowanie kultury coachingu i mentoringu w Firmie

Specyfika rozmowy coachingowej – symulacje

 • Mini wykład ćwiczenia zespołowe
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Warsztat z wykorzystaniem kamery; feedback trenera

CASE STUDY

Wypracowanie skutecznych rozwiązań komunikowania się wewnątrz firmy, sposoby implementacji wypracowanych rozwiązań w organizacji

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Podsumowanie szkolenia

Zwierciadło zespołu – indywidualny feedback dla uczestników dotyczący mocnych stron obszarów potencjału rozwijanego podczas szkolenia

Wytyczenie obszarów do pracy po szkoleniu

16.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Zespół ds szkoleń miękkich

534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny