Ładowanie Wydarzenia

COMPLIANCE I ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

29 XI 2023

szkolenie online

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

beata_foto

DR HAB. BEATA BARAN-WESOŁOWSKA

Doktor habilitowany nauk prawnych, Partner w kancelarii Baran Książek Bigaj

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które kierujemy do:

 • Sektora Administracji Publicznej

 

Podczas szkolenia poruszymy m.in:

 • Compliance w administracji publicznej

 • Podstawy prawne zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

 • Główne obowiązki podmiotów ze sfery administracji publicznej związane z
  wdrożeniem norm tzw. Dyrektywy o ochronie sygnalistów

 • Zgłaszanie nieprawidłowości – zewnętrzne i ujawnienie publiczne

 

vf_business-people-silhouettek

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

1. Wprowadzenie 

 • Czym jest i czy w sektorze publicznym obowiązuje compliance?
 • Wprowadzenie do podstaw prawnych obwiązywania whistleblowingu w sektorze
  publicznym /mimo braku polskiej ustawy/ + kim jest sygnalista oraz czym jest system
  zgłaszania nieprawidłowości

2. Compliance w administracji publicznej

 • Pojęcie compliance (zgodności) w sektorze publicznym
 • Kontrola zarządcza i jej cele a compliance
 • Systemy zarządzania zgodnością – relewantne normy ISO, problematyka
  antykorupcyjna
 • Normy etyczne w administracji publicznej – podstawy prawne, przykłady
  praktyczne

 

11.00 Przerwa na kawę

 

3. Podstawy prawne zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing):

 • Obowiązujące normy prawa polskiego
 • Nowa Dyrektywa o ochronie sygnalistów (właś. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób
  zgłaszających naruszenia prawa Unii)
 • Akty prawne typu soft law

4. Główne obowiązki podmiotów ze sfery administracji publicznej związane z
wdrożeniem norm tzw. Dyrektywy o ochronie sygnalistów:

 • Podmioty wewnątrz organu administracji odpowiedzialne za odbieranie zgłoszeń o
  nieprawidłowościach
 • Wdrożenie wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych – krok po kroku
 • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające – struktura, osoby zaangażowane i
  odpowiedzialne, dobre praktyki
 • Pozostałe obowiązki nałożone przez Dyrektywę – praktyczne omówienie
 • Parasol ochronny nad sygnalistami – na czym polega?
 • Działania odwetowe wobec sygnalistów – zakazy, czyli jakich działań unikać
 • Analiza pozostałych obowiązków wprowadzanych przez dyrektywę
 • Sankcje i konsekwencje związane z niewdrożeniem nowych obowiązków

5. Zgłaszanie nieprawidłowości – zewnętrzne i ujawnienie publiczne

 • Trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości – zgłoszenia wewnętrzne,
  zgłoszenia zewnętrzne, ujawnienie publiczne
 • Ochrona sygnalistów – jej zakres i przesłanki
 • Sankcje karne przewidziane w polskim projekcie ustawy wdrażającej Dyrektywę

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321