Ładowanie Wydarzenia

Cykl szkoleń BHP

04 VI 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

750 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

vfc małe

V FINANCIAL CONFERENCES

O szkoleniu

Nasze warsztaty to:

  • Praca w małych grupach
  • Dyskusja i wymiana doświadczeń
  • Wyjaśnienie wątpliwości nawet tych z granicy prawa

Szkolenia BHP:

Bezpieczeństwo i higiena pracy (B HP) jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale także tworzą pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący kluczowy element jej sukcesów .
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, ale również inwestycja, która przynosi wymierny zysk . Szkolenia BHP mają za zadanie poinformować pracownika jakie elementy środowisk a pracy mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Ich celem jest także
zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami BHP niezbędnym i do wykonywania pracy na określonym stanowisku . Szkolenia dostarczają również wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności w zakresie BHP.

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla następujących grup pracowników :

• Pracodawców
• Osób kierujących pracownikami
• Pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
• Pracowników inżynieryjno-technicznych
• Pracowników administracyjno-biurowych
• Pracowników na stanowiskach robotniczych
• Służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
• Społecznych inspektorów pracy
Szkolenia V Financial Conferences z zakresu BHP prowadzone są przez najlepszych specjalistów , w oparciu o autorskie programy, z użyciem prezentacji multimedialnej.

BHP

szkolenia

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia, m i.in :

• Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

• Zagrożenia czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi

• Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z komputerami

• Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń (pożaru , awarii) oraz zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

• Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy

• Metody likwidacji bądź ograniczania zagrożeń przez odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne,

• Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp

• Zmiany w uregulowaniach prawnych związanych z wykonywaną pracą,

• Zagrożenia związane z wykonywaną pracą,

• Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321