Ładowanie Wydarzenia

II edycja Czynniki środowiskowe w biznesie

20 IX 2021

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

_DSC7133-Edit (005)

DAGMARA WIECZOREK-BARTCZAK

Doradca Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

O szkoleniu

E – środowisko (environment)
S – społeczna odpowiedzialność (social responsibility)
G – ład korporacyjny (corporate governance)

Skrót ESG to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G).
ESG zastąpiło pojęcie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), obejmując szerszy zakres nie finansowych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu oraz na nowo określiło parametry
wartości firmy.

Kryteria ESG mają coraz większe znaczenie na rynku finansowym bo przynoszą wymierne korzyści. nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla firm prywatnych. Sprawdza się to
szczególnie w przypadku potrzeby pozyskania kapitału Banki coraz częściej uwzględniają kryteria ESG w decyzjach kredytowych. W zależności od poziomu ważności tych czynników dla banku i uwzględnienia ich przez firmę w strategii rozwoju, kredytodawca może zaoferować korzystniejsze warunki finansowania. Elementem takich działań jest również odpowiednia oferta ubezpieczeniowa, wspierająca m.in. niskoemisyjny transport, przyjazne środowisku instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe i wielkie elektrownie wiatrowe, a także usługi doradcze i audyty dla klientów przeprowadzających dekarbonizację.

Firmy prywatne, które rozważają wejście na giełdę lub odsprzedaż części majątku, są bardziej atrakcyjnym aktywem dla inwestorów i innych kupujących, jeżeli stosują zasady ESG.
Coraz większą uwagę na czynniki ESG zwracają także konsumenci, a liczne analizy pokazują, że firmy, które w swojej strategii mają jasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz
związane z ładem korporacyjnym, przyciągają pracowników, konsumentów i inwestorów. Dlatego  czynniki ESG zaczynają być wdrażane – w sposobie funkcjonowania samej firmy,
oferowanych produktach oraz relacjach z otoczeniem. Duże firmy czy grupy kapitałowe będą dążyć, aby w najbliższych latach stać neutralnie klimatycznie, czyli będą zużywać mniej energii i czerpać ją w pełni z OZE, redukując odpowiednio pozostałe emisje własne, a tam gdzie będzie to niemożliwe – rekompensując je. Ograniczając przy tym zużycie innych zasobów w bieżącej działalności: wody, papieru, paliw oraz rozpoczynając redukcję emisji w całym w łańcuchu współpracujących podmiotów:
dostawców, partnerów, klientów.

Zatem to nie „moda na ESG” skłania firmy do przyjrzenia się czynnikom związanym ze zrównoważonym rozwojem, ale konkretne, wymierne korzyści. Zmiany klimatyczne wymagają prowadzenia spójnej strategii zarządzania ryzykiem, w którą zaangażowana będzie administracja centralna, samorządy oraz
sektor prywatny. O tej nowej rzeczywistości biznesu: ekologizacji systemu finansowego i stabilności krajowego sektora ubezpieczeń, powiązaniu polityki fiskalnej i inwestycyjnej z celami
środowiskowymi, taksonomii czy dostępem do kapitału na zielone inicjatywy i pogłębionym rozumieniem ryzyka klimatycznego opowiedzą wykładowcy.

podklad1

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00 – 14.00 Nadzór nad czynnikami ESG

Wymogi raportowe w stosunku do podmiotów finansowych: 

    • sprawozdawczość w zakresie informacji niefinansowych
    • rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Czynniki sprzyjające i utrudniające rozwój zrównoważonego finansowania

Co to jest taksonomia i dlaczego została stworzona

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym – rodzaje ryzyka

Ryzyko klimatyczne w działalności zakładów ubezpieczeń

  • rola aktuariusza
  • zmiany w aktach delegowanych
  • ESG a BION

Zielone inwestycje

14.20 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Biuro

Dyrektor ds.Konferencji i Szkoleń
791404321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321