Ładowanie Wydarzenia

DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH W URZĘDZIE – JAK BUDOWAĆ AUTORYTET I KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SZEFA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

6 V 2021

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

690 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

E.Sałacka-Mańka_zdjęcie

EMILIA SAŁACKA - MAŃKA

Certyfikowany trener, psycholog, urzędnik służby cywilnej

O szkoleniu

GRUPA DOCELOWA

Dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) każdego szczebla, członkowie najwyższej kadry kierowniczej urzędów oraz spółek Skarbu Państwa. Wszyscy szefowie, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom zgodnie ze standardami nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej.

 

CELE SZKOLENIA

Po szkoleniu będziesz potrafił/-a:

 • wymienić kluczowe funkcje nowoczesnego menedżera w organizacji
 • wskazać sposoby budowania autorytetu szefa w urzędzie
 • opisać swoją markę menedżera
 • określić, jak lepiej zorganizować swoją pracę i zarządzać zadaniami
 • wskazać praktyczne narzędzia komunikacji przełożonego z pracownikami
 • określić, jak najlepiej motywować pracowników w swoim zespole
 • dopasować zadania do etapu rozwoju swoich pracowników
 • opisać rolę przełożonego w zarządzaniu konfliktami
 • kształtować samodzielność swoich pracowników

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • budowanie autorytetu i marki przełożonego
 • lepsza komunikacji z podwładnymi
 • sprawniejsze zarządzanie sobą w czasie
 • skuteczniejsza realizacja zadań i celów przez kierowanie pracownikami
 • lepsze motywowanie i większa samodzielność zespołu
 • szybsze dochodzenie do porozumienia przy konfliktach w zespole
 • usprawnienie działania zarządzanego zespołu
DOSKONALENIE KOMPETENCJI URZĘDNIKA

szkolenia

09:30 Rozpoczęcie szkolenia

Kompetencje nowoczesnego menedżera w urzędzie:

 • kim jest dzisiaj szef w administracji
 • cechy skutecznego przełożonego

Autorytet szefa:

 • źródła autorytetu w urzędzie
 • zalety najlepszych szefów

10:30 Przerwa na kawę

Marka menedżera w administracji:

 • czy wiesz, jaką jesteś marką?
 • jak wykorzystać markę osobistą do budowania wiarygodności i zaufania

Zarządzanie czasem i organizacja pracy:

 • symptomy złego zarządzania sobą w czasie
 • metody wyznaczania priorytetów
 • planowanie i podział czasu pracy
 • technologia – wróg i przyjaciel menedżera
 • wyznaczanie celów i delegowanie zadań

Skuteczna komunikacja szefa:

 • narzędzia skutecznej komunikacji przełożonego
 • asertywność szefa
 • udzielanie informacji zwrotnej pracownikom
 • konstruktywna ocena i krytyka podwładnych

13:00 Lunch

Motywowanie pracownika w administracji:

 • jak to jest naprawdę z tą motywacją
 • czy pracownikom zależy tylko na pieniądzach?
 • jak motywować w urzędzie

Jak stworzyć skuteczny zespół:

 • „diagnoza” mojego zespołu
 • zarządzanie sytuacyjne – dopasowanie zadań do etapu rozwoju pracownika
 • budowanie zespołu – wskazówki praktyczne

Rola szefa w rozwiązywaniu konfliktów:

 • szef sędzia czy mediator?
 • rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem

Kształtowanie samodzielności pracowników:

 • granica między wsparciem a wyręczaniem
 • uczenie podwładnych odpowiedzialności
 • „bagaż” szefa w polskim urzędzie

METODY

Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywnych metod uczenia, takich jak: praca indywidualna, praca w małych grupach, analiza przypadków, dyskusje, omawianie przykładów, autodiagnoza, miniwykłady z omówieniem przykładów praktycznych

15:30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Zespół szkoleń

koordynator szkoleń
Tel. 791 404 321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321