Ładowanie Wydarzenia

DZIAŁANIA PRACODAWCY W SYSTEMIE ZGŁASZANIA I WYJAŚNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MIEJSCU PRACY

22 IX 2021

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1190 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Jarosław Marciniak

ekspert w dziedzinie zarządzania praca i prawa pracy

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy m.in.:

 • Obowiązek organizacji systemu sygnalizowania nieprawidłowości – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
 • Wdrożenie przepisów krajowych – 17 grudnia 2021 r.
 • Pojęcie nieprawidłowości
 • Trzy kluczowe wyzwania – dla pracodawcy, kadry kierowniczej, HR
 • Podstawowe zasady budowania systemu zgłaszania nieprawidłowości
 • Obowiązki stron stosunku pracy w kontekście zgłaszania nieprawidłowości
IMG_3

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Obowiązek organizacji systemu sygnalizowania nieprawidłowości – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
 2. Wdrożenie przepisów krajowych – 17 grudnia 2021 r.
 3. Pojęcie nieprawidłowości
 4. Trzy kluczowe wyzwania – dla pracodawcy, kadry kierowniczej, HR
 5. Podstawowe zasady budowania systemu zgłaszania nieprawidłowości
 6. Obowiązki stron stosunku pracy w kontekście zgłaszania nieprawidłowości
 7. Zgłaszanie nieprawidłowości – prawo czy nowy obowiązek pracowniczy?
 8. Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy w kontekście zgłaszania nieprawidłowości
 9. Prawo pracownika do tzw. dozwolonej krytyki pracodawcy w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości
 10. Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy i sankcje z tytułu ich przekroczenia
 11. Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych
 12. Przykładowa procedura dotycząca zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości
 13. Co powinien przygotować pracodawca w kontekście wdrożenia dyrektywy?
 14. Kwestia anonimowości zgłoszeń – poufność informacji o sygnaliście
 15. Status sygnalisty
 16. Kanały komunikacji (przegląd)
 17. Ochrona sygnalisty – zakaz działań odwetowych
 18. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające
 19. Przyjmowanie zgłoszeń/ postępowanie sprawdzające
 20. Komisja lub zespół do zbadania sprawy – o czym należy pamiętać, tworząc zespół zajmujący się nieprawidłowościami
 21. Udział zewnętrznych specjalistów w postępowaniu wyjaśniającym
 22. Czynności dowodowe
 23. Udział w rozmowach wyjaśniających – kwestie prawne i organizacyjne
 24. Protokoły czynności oraz notatki
 25. Zakończenie postępowania i raport końcowy
 26. Rejestr zgłoszeń i postępowań wyjaśniających
 27. Możliwe działania podejmowane w stosunku do osoby winnej naruszenia

15.00  Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321