Ładowanie Wydarzenia

EFEKTYWNY SYSTEM PRACY HANDLOWCÓW (ESP) - zarządzanie czasem w XXI wieku wg strategii PRO TIME TOOLS czyli jak koncentrować się na działaniu i przeciwdziałać odkładaniu spraw WEBINAR

24 IX 2020

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

790 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Maciej Sasin zdjęcie

Maciej Sasin

Trener, coach, konsultant rozwoju organizacji

O szkoleniu

Pro Time Tools to zbiór dobrych praktyk zwiększania efektywności osobistej w świecie, w którym jesteśmy zalewani informacjami, żyjemy pod presją stresu, a zmiany są częstsze niż w jakiejkolwiek innej epoce. Generalnie w zarządzaniu czasem, chodzi o to, aby sporządzić indywidualny system pracy, który pozwoli na bezstresowe i spokojne opanowywanie zadań do wykonania. System pracy ma być wypracowany w zależności od indywidualnych potrzeb. Zazwyczaj jest on unikalny dla osoby, ale oparty na szkielecie wypracowanym przez ekspertów od podnoszenia efektywności. Istotą tego podejścia jest umieszczanie każdej ważnej informacji w systemie tak, aby w odpowiednim momencie mieć do niej dostęp, a nawet w taki sposób, że system sam podpowie o koniecznym działaniu. Przypomina w swoim działaniu efektywny system CRM

CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania czasem
 • zainspirowanie do efektywniejszej pracy
 • przedstawienie i przećwiczenie narzędzi zarządzania czasem

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • Zwiększenie produktywności i szybkości działania
 • Zwiększenie motywacji pracowników
 • Ograniczenie stresu w pracy

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Więcej czasu dla siebie
 • Więcej energii do działania
 • Mniej stresu w codziennych sytuacjach
 • Mniej otwartych spraw w swojej głowie
 • Lepsze nastawienie do samego siebie oraz relacje z innymi ludźmi
 • Lepsze rezultaty w każdej sferze życia: osobistej i zawodowej
vf_6704451_ds

szkolenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Pro-aktywność w pracy i zarządzaniu czasem handlowca

 • Fundamenty efektywnego działania w pracy handlowca- WSTĘP

Poznaj samego siebie – moje słabe i mocne strony w zarządzaniu czasem

 • Autodiagnoza swojego stylu pracy – kwestionariusz
 • Omówienie różnych stylów pracy pod kątem szans i zagrożeń w roli handlowca

Jak kształtują się nawyki i wykorzystać je do zwiększania efektywności?

 • Jak tworzą się nawyki?
 • Zasady zmiany nawyków i tworzenia nowych, bardziej efektywnych
 • Nawyki wspierające budowę ESP dla handlowca

Jak zbudować ESP w pracy handlowca?

 • Uwalnianie umysłu z obciążeń od otwartych spraw
 • Zbieranie wszystkich informacji do jednego systemu
 • Metody koncentracji i uważności na wyłapywanie spraw z otoczenia
 • Zasada 5S: wybór, porządkowanie, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina
 • Tworzenie i zarządzanie kontekstowymi listami zadań
 • Check listy jako narzędzie wspierające rutynowe zadania
 • Wprowadzenie zasad kontroli wizualnej i KANBAN

Narzędzia IT do zarządzania czasem dla handlowca – podstawy myślenia CRM

 • Kalendarz elektroniczny
 • Zarządzanie pocztą elektroniczną
 • Synchronizacja urządzeń mobilnych
 • Dostępne oprogramowanie do zarządzania czasem i relacjami z Klientami

Koncentracja na celu i drodze do jego zrealizowania – motywacja w pracy handlowca

 • Przekładanie zadań na cele krótko i długoterminowe
 • Określenie pełnionych ról i określanie zobowiązań wobec ludzi i organizacji
 • Proces efektywnego planowania

Elastyczność w działaniu handlowca

 • Ustalanie priorytetów – metody D. Allena i D. Eisenhowera
 • Wychodzenie ze sfery komfortu i otwartość na zmiany

Koncentracja na działaniu i przeciwdziałanie odkładaniu spraw na później

 • Ograniczanie wpływu „destruktorów” na pracę
 • Higiena pracy umysłowej: wydajność i efektywność na co dzień
 • 5 x dlaczego – poszukiwanie źródeł niepowodzeń i usprawnień działań
 • Przeciwdziałanie odkładaniu spraw na później: zasada „pierwszego kroku”, dzielenie zadań na etapy, zasada „zrób to od razu”

Pobudzanie otwartości kreatywności w pracy handlowca

 • Co ogranicza kreatywność w pracy z klientem i jak ją pobudzać?
 • Techniki pobudzania kreatywności w pracy z klientem

Optymalizacja systemu pracy w pracy handlowca

 • Zasada doskonalenia PDCA: plan – do – check – act
 • Przeglądanie systemu i utrzymywanie w spójności

Ograniczenie stresu zgodnie z metodą ESP

16.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Zespół ds szkoleń miękkich

Project Manager
534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny