Loading Events

II edycja ESG w działalności TFI

16 XI 2022

SZKOLENIE ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Krzysztof-Rozko

Krzysztof Rożko

Wspólnik Zarządzający
MBialy_logo_2-scaled

Mariusz Biały

Counsel

O szkoleniu

KRWLEGAL REKOMENDOWANA W:

 1. Tegorocznej edycji rankingu IFLR1000, Kancelaria została rekomendowana w kategorii Capital Markets: Equity. Szczegółowa informacja pod linkiem.
 2. 20 Edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022”: czwarty raz z rzędu KRWLEGAL jest Kancelarią wyróżnioną w zestawieniu rekomendowanych kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita. KRWLEGAL otrzymała rekomendacje w pięciu kategoriach, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją pod linkiem

W perspektywie ostatnich lat problematyka zrównoważonego rozwoju, w tym zagadnienia związane z ESG, obejmujące kwestie środowiskowe, społeczne oraz z zakresu ładu korporacyjnego (environmental, social and governance) zyskały kluczową rolę nie tylko w ramach polityk i agend instytucji międzynarodowych (znakomitym przykładem tego są inicjatywy podejmowane na szczeblu ONZ czy UE) czy decydentów rządowych, ale coraz częściej stają się także wyznacznikiem działań instytucji finansowych.

Kwestie ESG w zauważalny sposób determinują strategie działania nie tylko emitentów, w tym szczególnie spółek giełdowych (m.in. z uwagi na obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym), ale wpływają również na obszar product governance oraz działalność lokacyjną uczestników rynku kapitałowego reprezentujących sektor instytucji finansowych. Ten trend dotyczy także towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), które jako „dostawcy produktów” oraz podmioty zarządzające aktywami, poddawane są narastającej presji regulacyjnej (m.in. w obszarze compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i konfliktami interesów, czy podejmowania decyzji inwestycyjnych), jak również rosnącej konkurencji ze strony pozostałych podmiotów. Zmiana otoczenia regulacyjnego oraz warunków rynkowych prawie zawsze stanowi bowiem okazję do wyłonienia się liderów zmiany, którzy poprzez sprawniejszą adaptację do nowych realiów, zyskują przewagę nad konkurentami.

 

Zakresem szkolenia objęte zostaną m.in.:

 • Praktyczne aspekty dotyczące ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, przy uwzględnieniu treści rozporządzenia SFDR, rozporządzenia w sprawie „zielonej taksonomii” oraz RTS, jak również stanowisk Europejskich Organów Nadzoru (European Supervisory Authorities, ESAs – EBA, ESMA i EIOPA ) oraz wyjaśnień publikowanych przez KNF
 • Zmiany dotyczące obszaru regulacyjnego UCITS oraz AIFMD, w tym krajowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI
 • Wybrane zagadnienia związane z raportowaniem niefinansowym emitentów na tle regulacji NFRD/CSRD (z perspektywy TFI jako odbiorców tych danych)

Szkolenie kierujemy do:

 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

a w szczególności do:

 • Członków zarządów i rad nadzorczych TFI
 • Osób uczestniczących w procesach związanych z zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych
 • Specjalistów zatrudnionych w TFI w komórkach kontroli lub audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, dziale prawnym
 • Osób uczestniczących w TFI realizacji zadań związanych ze wsparciem sprzedaży oraz z marketingiem produktów i usług
RODO W TFI

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Praktyczne aspekty dotyczące ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, przy uwzględnieniu treści rozporządzenia SFDR, rozporządzenia w sprawie „zielonej taksonomii” oraz RTS, jak również stanowisk Europejskich Organów Nadzoru (European Supervisory Authorities, ESAs – EBA, ESMA i EIOPA ) oraz wyjaśnień publikowanych przez KNF
 • Zmiany dotyczące obszaru regulacyjnego UCITS oraz AIFMD, w tym krajowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI
 • Wybrane zagadnienia związane z raportowaniem niefinansowym emitentów na tle regulacji NFRD/CSRD (z perspektywy TFI jako odbiorców tych danych)

12.30 Pytania i dyskusja

13.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY