Ładowanie Wydarzenia

II EDYCJA - Jak zbudować efektywna komórkę Compliance w nowej rzeczywistości - przykład praktyczny

12 IV 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Alina Wieloch

Dyrektor Departamentu Polityki Zgodności, Nest Bank
AZ fot

Jacek Zdziarstek

Dyrektor Departamentu Zgodności, Raiffeisen Bank Polska
AZ fot

Paweł Ryszawa

Kierownik ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności i outsourcingu, Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska
AZ fot

Dr Łukasz Cichy

Kancelaria radcy prawnego - Łukasz Cichy

O szkoleniu

Rok 2017 przyniósł szereg zasadniczych zmian dotyczących zakresu odpowiedzialności, sposobu funkcjonowania i pozycji organizacyjnej funkcji compliance w polskich bankach:
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie m.in. systemu kontroli wewnętrznej
• Rekomendacja H
To zasadnicze normy, które regulowały działalność obszarów Compliance, wprowadzając szereg nowych rozwiązań.
Zakres zmian, ogólność niektórych norm oraz szczegółowość innych stawiały bankowe Compliance przed wyzwaniem redefinicji swojej roli i pozycji w organizacji.

Naszym celem jest przedstawienie Państwu juz gotowej propozycji rozwiązań, które pokażą jak w nowym otoczeniu regulacyjnym oraz w tak ogromnej ilości przepisów, stworzyć zespół efektywnie realizujący proces zarządzania ryzykiem braku zgodności, ale również skutecznie realizujący funkcje kontroli dla niektórych obszarów działalności bankowej, takich jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy czy świadczenie usług inwestycyjnych. Szczególnie istotne jest wskazanie jakie konkretne działania i metodyki trzeba wdrożyć, jak przeanalizować potrzebne zasoby do realizacji celów, jak przekonać Zarząd i Radę Nadzorczą aby zainwestowano w Compliance.
Dodatkowo istotnym jest określenie jakie kompetencje są potrzebne do pokrycia poszczególnych ról i odpowiedzialności w Compliance, kim powinien być zarządzający tym obszarem, w szczególności z perspektywy wiedzy i kompetencji, a także jakie wymagania powinni spełniać pracownicy komórki ds. zgodności. Na te wszystkie pytania i zagadnienia trzeba sobie odpowiedzieć budując od nowa komórkę Compliance lub/ i dostosowując ja do obecnych realiów. Nowa rzeczywistość biznesowa, rozwiązania
technologiczne, digitalizacja to tylko niektóre aspekty, które należy brać pod uwagę, chcąc zapewnić efektywnie działającą komórkę ds. zgodności.

Na szkoleniu przedstawimy miedzy innymi:
• Jak może wyglądać struktura Compliance w oparciu o nowe przepisy?
• Jak podzielić odpowiedzialność na poziomie drugiej linii obrony?
• Co, jak i kiedy raportować do Audytu, Zarządu i Rady Nadzorczej?
• Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności na przykładzie praktycznym?

Całość szkolenia bazuje na wypracowanych nowych rozwiązaniach praktycznych: od struktury Compliance, analizy zasobów, podziału zadań, raportowaniu i metodyce monitorowania ryzyka Compliance.

compliance 12 iv 2018

szkolenia

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I PORANNA KAWA

10.00 – 11.15 Regulacje w obszarze Compliance w sektorze bankowym

1. Wymogi prawne i regulacyjne stanowiące podstawę działania Compliance
2. Regulacje wewnętrzne w obszarze Compliance
· Polityka zgodności
· Regulamin funkcjonowania komórki
· Polityka współpracy w ramach grupy kapitałowej

Jacek Zdziarstek Dyrektor Departamentu Zgodności, Raiffeisen Bank Polska

11.30 – 11.00 PRZERWA NA KAWĘ

11.30 – 12.45 Organizacja komórki ds. zgodności

1. Podział zadań na II linii obrony (na przykładzie AML, ABI, komórki prawnej itp.)
2. Efektywna struktura organizacyjna
3. Podział odpowiedzialności i kompetencji w ramach komórki
4. Rola i odpowiedzialność kierującego komórką ds. zgodności

Łukasz Cichy Kancelaria radcy prawnego – Łukasz Cichy

12.45 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.45 Współpraca Compliance z Audytem i organami statutowymi Banku

1. Przepływ informacji o nieprawidłowościach w organizacji
2. Udział w posiedzeniach Zarządu Banku Raportowanie do Rady Nadzorczej
3. Raportowanie Compliance a raportowanie Zarządu

Alina Wieloch Dyrektor Departamentu Polityki Zgodności, Nest Bank

14.45 – 15.00 PRZERWA NA KAWĘ

15.00 – 16.15 Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – podejście praktyczne

1. Metody identyfikacji rbz w procesach funkcjonujących w banku
2. Skalowanie ryzyka braku zgodności
3. Kontrolowanie ryzyka braku zgodności
4. Testowania pionowe

Paweł Ryszawa Kierownik ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności i outsourcingu, Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska

16.15 ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321