Ładowanie Wydarzenia

IV edycja Śniadania biznesowego "Kryteria oceny członków zarządów i rad nadzorczych wybranych instytucji finansowych"

26 VI 2020

Golden Floor Tower, Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

690 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

MAGDALENA BARTOSIEWICZ

radca prawny w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland
AZ fot

MAŁGORZATA GOŁĘBIOWSKA

radca prawny w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland

O szkoleniu

Jednym z założeń spotkania jest naświetlenie roli Metodyki w procesie oceny członków zarządów i rad nadzorczych w bankach i domach maklerskich, a także odpowiedź na dwa pytania:

  • Czy Metodyka wpłynie na dotychczasowe procedury wewnętrzne w organizacji?
  • Jakie miejsce zajmie Metodyka w ramach powszechnie obowiązujących regulacji prawnych i dotychczasowych stanowisk KNF?

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, czy Metodyka stanowi wartość dodaną dla ich biznesu.

Prelegentki przybliżą kryteria dla danego podmiotu nadzorowanego, które mają być stosowane przy ocenie indywidualnej oraz przy ocenie zbiorowej odpowiedzialności. Dodatkowo, zastanowimy się wspólnie, jak w praktyce wyglądać będzie korzystanie z narzędzi wspierających wykonanie oceny.

na_szkoeniu_VF

szkolenia

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00-11:20 – Ocena indywidualna a ocena zbiorowa – kryteria vs rodzaj podmiotu nadzorowanego

11:20-11:30 – Przerwa na kawę

11:30-12:30 – Narzędzia wspierające ocenę – jak może wyglądać to w praktyce?

12:30-13:00 – Dyskusja – czy Państwa zdaniem Metodyka stanowi wartość dodaną dla Państwa biznesu?

 13.00  Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
Tel. 884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER ŚNIADANIA