Ładowanie Wydarzenia

JAK PORADZIĆ SOBIE Z ZACHĘTAMI? Czyli prawidłowe wdrożenie regulacji MiFID II, MIFIR i dostosowanie się do wytycznych ESMA i KNF

28 III 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

karol_konopka_zdjecie2

Karol Konopka

Compliance Officer & Risk Manager Erste Securities Polska S.A.

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Praktyczne wykorzystanie rekomendacji opublikowanych w stanowiskach KNF, ESMA i EBA. Ponadto szkolenie przygotowane  jest w przyjaznej i atrakcyjnej formie dzięki czemu uczestnicy będą w stanie łatwo przyswoić przekazywaną wiedzę, co za tym idzie łatwiej będzie działać zgodnie z literą prawa.

 

SZKOLENIE KIERUJEMY DO ESKSPERTÓW Z DEPARTAMENTU

 • Compliance
 • Prawnego
 • Ryzyka
 • Operacyjnego
 • Sprzedaży
 • Księgowości
 • Audytu
 • Biegłych rewidentów
 • Zarządu i rady nadzorczej

 

Uczestnicy otrzymają akty prawne i stanowiska w oparciu, o które prowadzone będzie szkolenie.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Uczestnik będzie w stanie przedstawić najważniejsze zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynków instrumentów finansowych wprowadzonych implementacją MIFID II
 • Uczestnik będzie w stanie określić najważniejsze kryteria, jakie powinny spełniać świadczenia pieniężne i niepieniężne, aby można było uznać je za zachętę dozwoloną
 • Uczestnik będzie w stanie określić, jakiego typu świadczenia stanowią zachętę dozwoloną a jakie – niedozwoloną, w świetle stanowiska KNF
 • Uczestnik będzie mógł określić charakter usług dodatkowych lub usług poprawiających jakość usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta
vffoto2

szkolenia

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

 

Wprowadzenie do regulacji i podstawowe pojęcia

 • Geneza i cele MiFID – harmonizacja funkcjonowania rynków oraz ochrona inwestora
 • Dyrektywy MiFID I oraz MiFID II – systematyczne zwiększanie wymogów wobec firm inwestycyjnych
 • Implementacja dyrektyw w Polsce – czy wszystkie wymogi zostały wprowadzone w terminie; omówienie polskich regulacji, które stanowią wprowadzenie przepisów dyrektyw w życie
 • Klasyfikacja klientów – klienci detaliczni, profesjonalni, uprawnieni kontrahenci
 • Omówienie poziomu ochrony przysługującego każdej z kategorii klientów
 • W jaki sposób dokonujemy klasyfikacji oraz czy klient może wnioskować o zmianę klasyfikacji
 • Adekwatność i odpowiedniość – omówienie różnic
 • Konstrukcja ankiety MiFID – co dokładnie badamy w jej ramach
 • Algorytm oceny – jak go konstruować
 • Możliwe wyniki oceny – adekwatny, nieadekwatny, brak możliwości oceny, odmowa wypełnienia ankiety
 • Komunikacja wyników oceny do klienta oraz obowiązki archiwizacyjne
 • Aktualizacja ankiety – kiedy i w jaki sposób ją wykonujemy

W jaki sposób prowadzić zgodną z prawem sprzedaż instrumentów finansowych w świetle tzw. pakietu MIFID II i polskich regulacji (zarządzanie produktowe)?

 • Cele zarządzania produktowego oraz na czym ono ma w praktyce polegać
 • Badanie cech, celów i potrzeb klienta
 • Pojęcie grupy docelowej
 • Rodzaje wyników grupy docelowej – w grupie docelowej, poza grupą docelową, negatywna grupa docelowa, brak możliwości oceny grupy docelowej
 • Definiowanie strategii dystrybucji
 • Tworzenie strategii dystrybucji oraz pozyskiwanie informacji o grupach docelowych instrumentów od producentów
 • Podział na producentów i dystrybutorów

Dozwolone i niedozwolone zachęty w ocenie MIFID II oraz w świetle stanowisk KNF

 • Praktyczne przykłady obrazujące dopuszczalność lub niedopuszczalność przyjmowania i udzielania zachęt w świetle MIFID II oraz stanowiska KNF
 • Doradztwo inwestycyjne zależne i niezależne – różnice w możliwości przyjmowania i przekazywania zachęt
 • Usługa dystrybucji a zachęty – nowe możliwości prawne w przypadku dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy

☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 

Oferowanie produktów i usług inwestycyjnych – obowiązki wobec klienta

 • Co należy ujawnić klientowi przed zawarciem umowy – umowa i regulamin
 • Zgody na przekazywanie informacji na trwałym nośniku oraz za pośrednictwem strony internetowej
 • Informacje o firmie inwestycyjnej (Broszura MiFID) oraz opis ryzyk związanych z instrumentami finansowymi
 • Sprzedaż krzyżowa (cross-sell) – sprzedaż łączona i wiązana
 • Koszty i opłaty (ex-ante i ex-post)
 • KID (Key Information Document) – kiedy go przekazujemy i wobec jakich produktów
 • Zachęty oraz konflikty interesów
 • Sposoby składania i rozpatrywania reklamacji

Podstawowe wymogi organizacyjne

 • Transakcje osobiste – omówienie terminu oraz kogo w praktyce mogą dotyczyć; budowanie polityki w firmie inwestycyjnej, prowadzenie skutecznego rejestru transakcji osobistych; czemu służy zarządzanie transakcjami osobistymi pracowników
 • Polityki wynagrodzeniowe – jak skutecznie budować regulacje z obszaru wynagradzania, aby być zgodnym z przepisami ustawy o obrocie oraz wytycznymi ESMA i EBA; omówienie przykładów dobrych i złych praktyk
 • Doradztwo inwestycyjne – kiedy mamy z nim do czynienia, czy brak licencji zwalnia instytucję z ryzyka doradzania klientom; omówienie stanowisk KNF krótkie omówienie usługi robo-doradztwa
 • Dokumentowanie kontaktów z klientem oraz obowiązki archiwizacyjne – w jakich sytuacjach należy tworzyć notatki i w jaki sposób; podstawowa budowa notatki, omówienie stanowisk KNF; archiwizacja poczty elektronicznej oraz komunikacja za pośrednictwem nagrywanych linii; jak długo trwa obowiązek archiwizacji dokumentacji oraz jakich obszarów on dotyczy

Jak poradzić sobie z konfliktem interesów?

 • Na czym polega konflikt interesów?
 • Czy zachęty mogą być konfliktem interesów?
 • Co powinno znajdować się w procedurze zarządzania konfliktami interesów, aby pracownicy mogli skutecznie z niej korzystać? Na co warto zwracać uwagę?

Omówienie stanowiska UKNF ws. social media

 • Wybrane elementy, które mogą sprawiać trudność firmom inwestycyjnym
 • Zasady publikowania informacji na temat wyników, instrumentów finansowych, itp. osiąganych przez firmę inwestycyjną

 

13.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321