Ładowanie Wydarzenia

JAK RADZIĆ SOBIE Z MALEJĄCYM ZAANGAŻOWANIEM I ROSNĄCYM WYPALENIEM ZAWODOWYM W PRACY URZĘDNIKA?

12 V 2021

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

590 PLN + VAT

 

Prowadzący szkolenie

Anna Dreksler

ANNA DREKSLER

Trenerka, coach kariery, doradczyni zawodowa.

O szkoleniu

ADRESACI:

 • Dyrektorzy, Kierownicy, osób zarządzających zespołami
 • Pracowników działu kadr lub HR
 • Osób zainteresowanych tematyką wypalenia zawodowego

 

CZAS i FORMA:

3 h – szkolenie online

 

CELE:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i samoświadomości uczestników w zakresie zagadnień związanych z wypaleniem zawodowym
 • Poznanie czynników mających wpływ na wzrost lub zmniejszenie zaangażowania pracowników
 • Poznanie różnych metod zmniejszających ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego i zwiększające zaangażowanie na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i organizacyjnym
wypalenie

szkolenia

Podstawowe informacje dotyczące wypalenia zawodowego

 • Definicje wypalenia zawodowego
 • Fazy rozwoju zjawiska wypalenia zawodowego
 • Objawy towarzyszące wypaleniu charakterystyczne dla każdej z faz
 • Konsekwencje wypalenia w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz instytucjonalnym

Zaangażowanie vs wypalenie

 • Zaangażowanie i wypalenie – dwie strony tej samej monety?
 • Co wpływa na malejące zaangażowanie i wzrost zagrożenia wypaleniem zawodowym
  • Przyczyny indywidualne
  • Przyczyny instytucjonalne
  • Przyczyny związane z dopasowaniem człowiek – praca
 • Model Wymagania – Zasoby (Demerouti i in. 2001)

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu i budowanie zaangażowania pracowników:

 • Przykłady rozwiązań systemowych na poziomie instytucji
 • Rola kierowników/dyrektorów w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i budowaniu zaangażowania pracowników
 • Elementy budujące większe zaangażowanie
 • Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu na poziomie indywidualnym

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
Tel. 884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321