Ładowanie Wydarzenia

Kierowanie zespołem sprzedażowym w branży finansowej – warsztat z kamerą - poziom średniozaawansowany

28 VIII 2020

17 XII 2020

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

GRZEGORZ ŻYŁAK

GRZEGORZ ŻYŁAK

Praktyk zarządzania i sprzedaży

O szkoleniu

DLA KOGO?:

 • Pracownicy typowani do awansu
 • Nowo mianowani Managerowie
 • Kadra Managerska z małym i ze średnim stażem zawodowym
 • Liderzy zespołów

REZULTATY SZKOLENIA:

 • Dowiesz się jak powinien wyglądać proces zarządzania sprzedażą w zespole bankowym
 • Nauczysz się jak budować swój autorytet
 • Będziesz wiedział jak zbudować kampanie sprzedażowe
 • Dowiesz się jak kontrolować skuteczność swoich działań i swojego zespołu
 • Zdobędziesz umiejętności posługiwania się narzędziami managerskimi takimi jak: stawianie zadań i celów, delegowanie, planowanie pracy zespołu, określanie priorytetów oraz ustalanie zasad współpracy
 • Będziesz potrafił wykorzystać otrzymane narzędzia managerskie w praktyce
 • Dowiesz się o podstawach motywowania i udzielania informacji zwrotnej

METODY REALIZACJI:

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Symulacje
 • Case study
 • Interaktywny wykład
 • Testy
 • Sesje z kamerą
vf_187199846_ds

szkolenia

Moduł 1: Runda otwarcia

 • Przedstawienie celów i planu zajęć
 • Ustalenie reguł współpracy

Moduł 2: Style zarządzania a budowanie efektywnego zespołu

 • Test;, „Jaki jest mój styl zarządczy?”
 • Efektywne systemy zarządzania w instytucjach finansowych
 • Dekalog menedżera – pozytywne zachowania i codzienne błędy

Sposoby prowadzenia modułu:

Zwiększenie kompetencji zarządczych grupy. Diagnoza obecnego stylu zarządzania uczestników warsztatu – ćwiczenia.

Proces zarządzania w praktyce – warsztat na bazie przykładów, studium przypadku. Wypracowanie optymalnych sposobów postępowania do zastosowania w życiu codziennym managera. Budowa banku praktycznych rozwiązań – dekalogu postępowania.

Moduł 3: Najważniejsze działania

 • Expose, czyli zasady pracy. Po co? Dlaczego?
 • Przydział ról w strukturze.
 • Robienie wszystkiego naraz. Efekty braku koncepcji i pomysłu na pracę.
 • Instrumenty wpływu na wyniki; odpowiednia ilość, kierunek i jakość pracy.
 • Parametryzacja sprzedaży, czyli jak wykorzystywać wskaźniki?
  • Działania na kampaniach podwyższeń, odnowień, TRX i rolowania produktów finansowych
  • Działania z raportami oddolnymi PIPELINE i odgórnymi (KPI i/lub MIS)
  • Jak wykorzystać RUN RATE, Estymacje, Prognozy i Szacunki?
  • CRM / Platforma Klientów – przyjaciel czy wróg?
 • Wykorzystanie potencjału zespołu; jak spowodować, aby ludziom chciało się chcieć?
  • Odprawy telefoniczne (telco)
  • Odprawy dzienne, tygodniowe, miesięczne (operatywki)
  • Konsekwencja w działaniu

Sposoby prowadzenia modułu:

Postrzeganie siebie, jako szefa – wypracowanie nowych wartości mentalnych. Interaktywna dyskusja przeplatana wiedzą praktyczną i przykładami z życia w zakresie sposobów, granic i poziomu zaufania w komunikacji z podwładnymi. Dostarczenie psychonarzędzi do optymalnego wykorzystania potencjału grupy ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych relacji.

Wskazanie wartości oraz modeli wykorzystania podstawowych narzędzi do parametryzacji sprzedaży z uwzględnieniem dostępnych w Państwa Banku.

Moduł 4: Wyznaczanie zadań, celów i priorytetów w pracy kierownika

 • Przykład „5-ciu minut”, jako subiektywny model upływającego czasu.
 • Panowanie nad sobą w czasie. Metody zastosowania w praktyce
 • Budowanie priorytetów na podstawie harmonogramu dnia codziennego – Trening.
 • Jak zrobić plan w kredycie / limitach do 25-go dnia każdego miesiąca?
 • Zasady przejmowania klientów
 • Zasady dużych kredytów 4×4
 • Zasady konsolidacji
 • Zasady sezonowości limitów
 • Stawianie zadań i celów w układzie SMART
 • Faza ćwiczeń:
 • Dywersyfikacja działań sprzedażowych w oddziale banku
 • Sprzedaż terenowa / mobilna
 • Sprzedaż telefoniczna
 • Sprzedaż przy obsłudze
 • Sprzedaż przy kasie
 • Sprzedaż za pomocą leadów / kontaktów z call center
 • Plany pracy oddziału/zespołu
 • Targety tygodniowe i miesięczne vs informacja zwrotna o obecnym wykonaniu

Sposoby prowadzenia modułu:

Ustalanie celów i priorytetów – ćwiczenia praktyczne. Wprowadzenie zmian w kierunku,
myśleniu oraz działania uczestników z wykorzystaniem dotychczasowych przyzwyczajeń uczestników.

Przedstawienie skutecznych zasad ustalania celów, planowania oraz elementów zarządzania czasem w praktycznej formie na podstawie konkretnych przykładów z grupy.

Omówienie i przekazanie uczestnikom narzędzi wspomagających omówione sytuacje.

Moduł 5: Diagnoza delegowania uprawnień, projektów oraz zadań i celów

 • Test autokratyzmu delegującego
 • Delegowanie bez oporów. Oddział Banku, komu i jak?
 • Błędy w delegowaniu. Zagrożenia, jakie z tego wynikają dla Managera
 • Delegowanie, jako mechanizm motywowania. Kroki i metodyka procesu

Sposoby prowadzenia modułu:

Sposoby delegowania oraz przenoszenia odpowiedzialności – ćwiczenia indywidualne
i grupowe. Przedstawienie konkretnych, metodycznych przykładów delegowania w obszarach uprawnień, projektów i celów – różnice i podobieństwa.

Interaktywnie poprowadzony wykład z obszaru metodyki motywacji. Warsztat z użyciem delegowania uprawnień na bazie konkretnych przypadków z życia uczestników.

Moduł 6: Techniki strategiczne w motywowaniu indywidualnym i zespołowym

 • Instrumenty motywacyjne dostępne w banku – przegląd
 • Test rozpoznawania czynników motywujących
 • Pragnienia i zaspokajanie pragnień pracowników w świetle motywowania wg piramidy potrzeb Maslowa
 • Pracownik, jako przedmiot i podmiot. Teorie X i Y McGregora. Sposoby i ich wykorzystanie
 • Psychologiczne motywowanie potrzebami wg McClellanda. Sposoby i ich wykorzystanie
 • Narzędzia stymulacji pozytywnej i negatywnej – zasady właściwego zastosowania. (na podstawie narzędzi dostępnych w Banku)
 • Branch Supervision – audyt oddziału
 • Plany aktywizujące
 • Plany naprawcze
 • Modele i przykłady

Sposoby prowadzenia modułu:

Zwiększenie umiejętności uczestników z wykorzystaniem metodycznych technik podnoszenia kompetencji zarządczych. Ćwiczenia z analizą ludzkich potrzeb na podstawie filozofii Maslowa.

Przedstawienie i przećwiczenie na sytuacjach symulowanych technik motywacyjnych McGregora i McClellanda oraz sposoby, w jaki powinno się z nich korzystać, na co dzień i podczas oceny okresowej.

Przeprowadzenie z uczestnikami testu z rozpoznawania własnych motywatorów.

Praca wyłącznie z narzędziami dostępnymi w Banku.

Moduł 7: Zarządzanie informacją zwrotną

 • Feedback a kontrola wykonania zadań. Podstawowe metody
 • Wykorzystanie systemów raportujących w banku
 • Wykorzystanie nieformalnych narzędzi oddolnych
 • Rozmowy dyscyplinujące i korygujące, czyli informacja zwrotna – sposoby i techniki
 • Dekalog feedbacku, czyli co robić i w jaki sposób?

Sposoby prowadzenia modułu:

Określenie wzorcowego modelu postępowania lidera w zespole – ćwiczenia grupowe. Wypracowanie metod i przećwiczenia technik udzielania efektywnej informacji zwrotnej w mikro – scenkach warsztatowych.

Moduł 8: Pomost w przyszłość

 • Co wykorzystam w przyszłości?
 • Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi

Rekomendacje do następnych działań rozwojowych

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Zespół ds szkoleń miękkich

534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny