Ładowanie Wydarzenia

Rozporządzenie o działalności TFI - Know your management board member

18 XII 2020

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Malgorzata-Motyl

Małgorzata Motyl

Adwokat / Associate, Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

O szkoleniu

Szkolenie kierujemy do:

  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a w szczególności:
  • Zarządów
  • Inspektorów Nadzoru

 

Podczas szkolenia omówimy najważniejsze zmiany dot. Rozporządzenia w/s prowadzenia działalności przez TFI, m.in. sposób konstruowania zarządu TFI, w ramach którego osoba odpowiedzialna za decyzje inwestycyjne oraz druga odpowiedzialna za ryzyko będzie musiała zdobyć zgodę KNF na wykonywanie funkcji. Kolejna zmiana to ocena przez TFI czy osoby zasiadające w jego organach spełniają wymogi określone w art. 42 ust. 4 UFI tj. posiadają nieposzlakowaną opinię oraz odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie.
Rozszerzony został również zakres odpowiedzialności Inspektora Nadzoru.

IMG_4

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Dlaczego członkowie organów TFI znaleźli się w centrum zainteresowania?
  • Nowe zasady konstruowania podziału kompetencji w zarządzie TFI.
  • Czym różni się „nieposzlakowana opinia” od „dobrej opinii”?
  • Jak TFI może ocenić i zweryfikować posiadanie wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia przez członków jego organu?
  • Wprowadzenie obowiązku utrzymywania i doskonalenia wymaganej wiedzy i kompetencji przez członków organów TFI.
  • Dodatkowe obowiązki informacyjne względem KNF oraz rady nadzorczej.
  • Rozszerzenie zakresu obowiązków komórki nadzoru.

13.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Zespół szkoleń twardych

Sales Specialist
791 404 321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321