Ładowanie Wydarzenia

Kryptoaktywa - nadchodzące wyzwania regulacyjne

18 X 2022

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

michal-barwicki

Michał Barwicki

Radca Prawny w Kancelarii Macura specjalizujący się w prawie bankowym i usług płatniczych, prawie IT i nowych technologii.

O szkoleniu

Sektor kryptoaktywów w coraz szerszym stopniu obejmowany jest regulacjami charakterystycznymi dla profesjonalnego rynku finansowego i inwestycyjnego. Kryptoaktywa stały się również przedmiotem zainteresowania ze strony regulatorów rynku i organów nadzorczych. Nadchodzące regulacje, z całą pewnością będą miały kluczowe znaczenie dla dalszej przyszłości całego rynku kryptoaktywów. Celem szkolenia jest zatem przybliżenie tematyki ram prawnych i regulacyjnych dla działalności w zakresie szeroko pojętych kryptoaktywów oraz przedstawienie nadchodzących wyzwań i trendów o charakterze regulacyjnym.

 

Podczas szkolenia omówione zostanie:

 • aktualne wymogi prawne i regulacyjne odnoszące się do działalności w przedmiocie kryptoaktywów
 • przyszłość regulacji prawnych właściwych dla rynku kryptoaktywów
 • praktyczne skutki nadchodzących regulacji dla rynku kryptoaktywów

 

Odbiorcy/adresaci szkolenia:

 • Przedsiębiorcy oraz właściciele firm prowadzących działalność w zakresie kryptoaktywów
 • Specjaliści menedżerowie oraz kadra kierownicza odpowiedzialna za wdrażanie rozwiązań z zakresu kryptoaktywów
 • Radcy prawni, adwokaci oraz inni prawnicy zainteresowani świadczeniem doradztwa prawnego w przedmiocie kryptoaktywów
 • Przedstawiciele sektora finansowego, w szczególności sektora bankowego, usług płatniczych, pożyczkowego oraz inwestycyjnego
 • Specjaliści w departamentach nadzoru, compliance jak i AML
 • Wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką regulacji kryptoaktywów

 

bitcoin4

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00 -10.30 Wprowadzenie 

 • Wprowadzenie do szkolenia,
 • Kryptoaktywa i waluty wirtualne – ujęcie prawne,
 • Przegląd wymogów regulacyjnych mających zastosowanie do rynku kryptoaktywów,
 • Kryptoaktywa a działalność w zakresie usług płatniczych, usług kredytowych jak również i inwestycyjnych.

10.30 – 11.15 Kryptoaktywa a przepisy z zakresu AML

 • V dyrektywa AML i jej implementacja,
 • Zakres zastosowania ustawy o AML do rynku kryptoaktywów,
 • Obowiązki związane z objęciem działalności w zakresie walut wirtualnych przepisami ustawy AML,
 • Waluty wirtualne jako działalność regulowana według ustawy o AML,
 • Wymogi prawne dla uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych,
 • Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych a działalność transgraniczna,
 • Sankcje związanie z naruszeniem wymogów ustalonych ustawą o AML,

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.15 Projekt  rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniający dyrektywę (UE) 2019/1937 (MICA) 

 • Aktualny status projektu MICA,
 • Cel i przyczyny powstania MICA,
 • Przyjęty model regulacyjny,
 • Zakres zastosowania oraz usługi podlegające regulacji,
 • Wymogi prawne związane z emisją kryptoaktywów,
 • Wymogi prawne związane z działalnością w charakterze dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów,
 • Licencjonowanie oraz nadzór,
 • Pozostałe wymogi i regulacje wprowadzane przez MICA.

12.15 – 13.00 Działania i stanowiska nadzoru w kontekście kryptoaktywów: 

 • Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami,
 • Rekomendacja FATF: Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers,
 • Komunikat KNF dot. sankcji i stosowania przepisów ustawy o AML, w przypadku współpracy z podmiotami branży walut wirtualnych,
 • Pozostałe stanowiska i rekomendacje organów nadzoru,

13.00 – 13.30 Podsumowanie 

 • Ocena aktualnego stanu prawnego oraz nadchodzących regulacji,
 • Wskazanie nadchodzących trendów regulacyjnych,
 • Omówienie praktycznych skutków nadchodzących regulacji.

13.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY