Ładowanie Wydarzenia

LIDER silny i odporny

22 VII 2020

27 VIII 2020

Golden Floor Tower, Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

k.patkowska

KATARZYNA PATKOWSKA

TRENER BIZNESU, COACH ACC ICF, KONSULTANT HR

O szkoleniu

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Dostarczenie wiedzy w zakresie teorii odporności psychicznej i jej wpływu na organizację
 • Ocena potencjału pracowników, zaplanowanie ścieżki rozwoju
 • Poprawa komunikacji i budowanie kultury otwartego dialogu.
 • Zmniejszenie absencji i wypalenia zawodowego
 • Wzrost efektywności pracy pracowników oraz jakości podejmowanych decyzji
 • Wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy, który dba o odporność psychiczną pracownika i poczucie dobrostanu

KORZYŚCI DLA MENEDŻERA/ LIDERA:

 • Rozwój samoświadomości (mocnych stron i obszarów do rozwoju)
 • Umiejętność wykorzystania w praktyce narzędzi i metod wzmacniających odporność psychiczną
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem, wyzwaniami i presją czasu w pełnionej roli
 • Większa pewność siebie i poczucie sprawczości
 • Podejmowanie wyzwań z odwagą, angażowanie się w nowe projekty i poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju
 • Poprawa samopoczucia i zadowolenia pracownika
 • Większa efektywność pracy i współpracy
 • Silny i Odporny psychicznie zespół

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Zwiększony poziom zaangażowania
 • Większa skuteczność w realizacji codziennych obowiązków i celów
 • Zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami i klientami
 • Poprawa jakości pracy

Szkolenie oparte jest na autodiagnozie, ćwiczeniach indywidualnych, dyskusji moderowanej, mini-wykładzie, pracy w grupach i wymianie doświadczeń.

Podczas warsztatów wykorzystywany jest:

 • Model 4C Siły i Odporności psychicznej (oraz raport indywidualny uczestnika i grupy na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu MTQ48 Siły i Odporności psychicznej)
 • Metoda Points of You™
 • Model Insights Discovery
 • GRA Superfeedback

Przed szkoleniem uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza MTQ48 Siły i Odporności psychicznej. Na podstawie udzielonych odpowiedzi zostaną wygenerowane raporty rozwojowe dla uczestnikуw, ktуre otrzymają na szkoleniu i będą podstawą do zaplanowania ścieżki rozwoju w poszczegуlnych obszarach Odporności Psychicznej.

Po szkoleniu godzinna indywidualna sesja feedbackowa z każdym uczestnikiem szkolenia.

biznes2

szkolenia

9.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9.20 – 10.20 Część I
Wprowadzenie – Menedżer/Lider w firmie farmaceutycznej

 • Jakie wyzwania stawia przede mną branża?
 • Przed jakimi wyzwaniami dzisiaj stoję w swojej roli i swoim dziale?
 • Czego oczekuje ode mnie firma? Czego ja oczekuję od zespołu?
 • Czego zespół oczekuje ode mnie? Jaka jest rzeczywistość?

10.20 – 10.30 Przerwa na kawę

10.30 – 12.00 Część II

Mózg i stres

 • Czym jest stres? Stres Menedżera, w jakich sytuacjach pracy mi towarzyszy? Jak sobie z nim radzę? Co w pracy obniża stres?
 • Wszystko zaczyna się w głowie. Eustres vs dystres – nie taki stres straszny. Trzy fazy stresu
 • Techniki redukujące stres i napięcie

Odporność psychiczna Lidera

 • Wprowadzenie do modelu 4C
 • Od wrażliwości do Siły i Odporności Menedżera/Lidera
 • Dlaczego odporność jest ważna? 4 filary odporności psychicznej
 • Odporność psychiczna jako kluczowy czynnik mojej efektywności

Poczucie wpływu Lidera

 • Poczucie sprawczości Menedżera. Na czym koncentruję własną energię?
 • Jak wzmacniać poczucie wpływu u swoich ludzi? Czyli od narzekania do działania
 • Kontrola emocji. Empatyczny Lider – zaleta czy wada? Zrozumieć
 • Emocje – od faktu do działania

12.00 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.05 Joga śmiechu

13.05 – 14.35 Część III

Zaangażowany Lider

 • Jak cele wpływają na mnie i na mój zespół? Wyznaczanie celów w budowaniu efektywności osobistej i podejmowaniu ambitnych zadań
 • Wytrwałość w dążeniu do realizacji zadań i koncentracja na zadaniu.
 • Moje dystraktory. Techniki unikania pułapek czasowych
 • Jak zarządzić własną energią w ciągu dnia? Dobra organizacja czasu pracy. Perfekcjonizm i prokrastynacja a skuteczność realizacji zadań
 • Metody wspierające zaangażowanie Lidera i jego zespołu

Lider w wyzwaniu i zmianie

 • Podejście do zmian i nowych doświadczeń. Jakie jest moje nastawienie?
 • Na co zorientowani są mi ludzie – na trwałość czy na rozwój?
 • Niepowodzenia i przeszkody – jak sobie z nimi radzić?
 • Jak pomóc Przedstawicielowi podnieść się z porażki czyli Jak z sukcesu i porażki wynieść lekcję dla siebie?
 • Drabina pozytywnego myślenia (autorefleksja nastawienia)
 • Wizualizacja i afirmacja w drodze do sukcesu

Pewność siebie Lidera

 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych z Podwładnymi, Współpracownikami, Przełożonym, Klientami: skuteczna komunikacja, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (moja odwaga i otwartość na dialog)
 • Wiara we własne umiejętności: samoocena, moje mocne strony
 • Jak pomóc sobie i Podwładnemu, kiedy spada wiara we własne umiejętności
 • Fotoalbum

Poziom odporności Lidera i jego zespołu

 • Mój poziom Siły i Odporności Psychicznej. Co z tego wynika? (wpływ na moją wydajność, zachowanie, samopoczucie i wpływ ludzi)
 • Menedżer/Lider Silny i Odporny psychicznie (pożądany w mojej roli poziom na skali zaangażowania, kontroli, wyzwań i pewność siebie)
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą i zespołem – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Budowanie indywidualnej strategii i planu wzmacniania i rozwijania własnej Odporności Psychicznej

14.35 – 14.45 Przerwa na kawę

14.45 – 16.30 Podsumowanie w formie praktycznych wniosków i rozdanie certyfikatów

 • Statut Menedżera/Lidera – opracowanie zachowań wspierających
 • Odporność Psychiczną pracowników w aspekcie efektywnej współpracy
 • Wnioski na poziomie osobistym / menedżerskim / zespołu
 • Mój plan na sukces – ustalenie indywidualnego planu działania wzmacniającego Odporność Psychiczną Lidera i efektywność podejmowanych działań

KONTAKT

Zakres merytoryczny

Katarzyna Pędzich

Katarzyna Pędzich

Project Manager
534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny