Ładowanie Wydarzenia

MENEDŻER – LIDEREM 2020 WEBINAR

18 III 2020

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

GRZEGORZ RÓZIEWICZ

GRZEGORZ RÓZIEWICZ

Ekspert w dziedzinie przywództwa

O szkoleniu

Wszyscy odczuwamy skutki obecnej sytuacji.

Chcąc wspomóc realizację szkoleń przygotowaliśmy dla Państwa szereg rozwiązań ułatwiających działalność w tym niepewnym czasie. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, tworząc jedyne w swoim rodzaju webinarowe wydarzenia. Pozwolą one na bezstresowy udział Państwa w wybranych spotkaniach.

Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się przetrwać ten – oby jak najkrótszy czas.

 

Szkolenie jest adresowane do osób kierujących zespołami pracowniczymi. Program jest obszerny i zawiera dużą ilość warsztatowych ćwiczeń pozwalających   kierownikom zespołów w sposób praktyczny zmierzyć się z oczekującymi ich zadaniami oraz, na bazie tych ćwiczeń, wypracować zachowania szczególnie pożądane w kierowaniu zespołem.

Głównym celem szkolenia jest wykształcenie nowych lub wzmocnienie już posiadanych kompetencji menedżerskich, stojących u podstaw efektywnej pracy menedżera z jego zespołem, motywowania i delegowania zadań.

CELE SZKOLENIA:

 • Uporządkowanie intuicyjnej wiedzy na temat motywowania podwładnych
 • Otrzymacie Państwo skuteczne narzędzie do motywowania i zarządzania zespołem
 • Rozwiążecie Państwo wiele problemów dotyczących motywowania ludźmi
 • Państwa zespół będzie pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy, zadowolenie oraz integracja z firmą
 • Poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów skutecznej komunikacji w kontaktach międzyludzkich i biznesowych
 • Udoskonalenie umiejętności komunikowania się ze współpracownikami i udzielania feedbacku/
 • Zarzadzanie zespołem zorientowane na rezultat

 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Budować własny autorytet jako lidera
 • Motywować i nagradzać pracowników
 • Podejmować trafne decyzje w zakresie motywowania pracowników
 • Efektywnie rozwiązywać konflikty i problemy z zastosowaniem metody coachingu
 • Znali istotę coachingu i mentoringu w zarządzaniu.
 • Udzielanie efektywnego feedback’u
 • Wykorzystanie zjawiska synergii we współpracy w zespole
 • Zarządzania „trudnymi” współpracownikami

WYKORZYSTYWANE METODY:

 • Krótkie wykłady tematyczne
 • Ćwiczenia
 • Praca zespołowa
 • Case studies
 • Ćwiczenia warsztatowe indywidualne i grupowe
 • Dyskusja moderowana
 • Testy
 • Zadania symulacyjne
 • Warsztat z wykorzystaniem kamery
biznes2

szkolenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Cele szkolenia i wspólne zasady
 • Ćwiczenie integracyjne
 • Oczekiwania uczestników szkolenia

Integracja Zespołu – ćwiczenia wprowadzające i motywujące do pracy nad osobistymi kompetencjami

Podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu Inteligencji Motywacyjnej

 • Na czym polega każda ze strukturalnych ról w organizacji, jakie niesie ze sobą korzyści, a jakie ograniczenia?
 • Znajomość wizji i celów organizacyjnych, rozumienie własnego wkładu w osiąganie rezultatów, a motywacja do wykonywania zadań
 • Czym jest Inteligencja Motywacyjna?
 • Kompetencje osobiste i społeczne
 • Mapowanie kompetencji
 • Samoocena w zakresie ogólnego poziomu
 • Empatia – czym jest i jakie ma znaczenie

Praktyczne zastosowanie Inteligencji Motywacyjnej

 • Zindywidualizowane podejście do pracowników – analiza przeprowadzonych testów na pracownikach
 • Typologia podejścia do wyznaczania motywujących zadań
 • Mapa zaangażowania jako technika diagnozowania stopnia zaangażowania członków zespołu w zmiany

Dlaczego jesteśmy różni – style społeczne i umiejętność ich zastosowania

Budowanie motywacji pracowników – odpowiedzialność lidera

 • Lider motywujący i lider demotywujacy
 • Główne czynniki demotywujące
 • Symptomy spadku morale w zespole
 • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu
 • Case study z zakresu motywowania – znalezienie motywatorów dla swojego zespołu i przećwiczenie jak je zastosować
 • Test na potrzebę uznania – badający stopień zapotrzebowania uczestników na okazywanie uznania
 • Pochwała i krytyka – znaczenie motywacyjne każdej z tych form oceny (jednominutowa pochwała i jednominutowa reprymenda)
 • Rozpoznanie kluczowych motywatorów
 • Poznanie motywatorów naszych pracowników kluczem do budowania ich zaangażowania
 • Co motywuje ludzi – źródła motywacji
 • Poziom motywacji a efektywność działania
 • Trójczłonowy model potrzeb Adaira
 • Analiza czynników podnoszących/ obniżających poziom motywacji- ćwiczenie zespołowe połączone z dyskusją

Budowanie zaangażowania pracowników w pracę zespołu i osiąganie ambitnych celów

 • Ćwiczenie indywidualne „Mapowanie motywatorów zespołu”
 • Poziom motywacji a efektywność działania
 • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji – czynniki higieniczne i motywatory
 • Metody motywowania członków zespołu m.in. nagradzania wkładu osób i świętowania sukcesu zespołu
 • Ćwiczenie zespołowe „Motywacja doskonała” (macierz motywacyjna)
 • Wybrane sposoby motywowania pracowników
 • Jak efektywnie motywować pracowników?
 • Rola motywatorów finansowych w budowaniu zaangażowania
 • Motywowanie w sytuacji przekroczenia „indywidualnego progu wydolności pracowników”
 • Menedżer motywujący vs menedżer demotywujący
 • Ćwiczenie „Uderzenie w motywację”

Feedback jako kluczowa sprawność interpersonalna menedżera

 • Znaczenie informacji zwrotnej
 • „Dekalog informacji zwrotnej”
 • Feedback jako silny impuls do rozwoju zawodowego i osobistego
 • Wzmacnianie
 • Korygowanie
 • Docenianie
 • Jak efektywnie dawać i pozyskiwać informację zwrotną?
 • Budowanie klimatu zaufania przez konstruktywną informację zwrotną
 • Jak korygować zachowania nie uderzając w osobę  i nie niszcząc relacji – doskonalenie umiejętności
 • Case study  z zakresu udzielania informacji zwrotnej
 • Od kompetencji do postawy – budowanie kultury feedbacku w Organizacji

16.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

Katarzyna Pędzich

Katarzyna Pędzich

Project Manager
534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321