Ładowanie Wydarzenia

Mobbing, Molestowanie, dyskryminacja - najlepsza praktyka przeciwdziałania, interpretacja i zmiany przepisów

5 XI 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

JAROSŁAW MARCINIAK

Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy

O szkoleniu

Program kompleksowego szkolenia w formule warsztatowej

SZKOLENIE DEDYKUJEMY:

 • Administracji Publicznej
mobbing

szkolenia

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.15 Pojęcie mobbingu – prawo i praktyka

 • Pojęcie mobbingu – właściwe rozumienie
 • Przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania niebędące mobbingiem, identyfikacja mobbingu (45 cech mobbingu wg Heinza Leymanna – szczegółowe omówienie 45 punktów – właściwe ich rozumienie)
 • Rodzaje mobbingu. Mobbing a staffing
 • Jak wygląda „cienka czerwona linia” oddzielająca mobbing od działań, zachowań dopuszczalnych i właściwych w miejscu pracy
 • Mobbing a konflikt
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu – przejawy, rozumienie zjawiska, molestowanie seksualne – przejawy rozumienie zjawiska)
 • Podsumowanie – czym jest mobbing, czym się różni mobbing od dyskryminacji i molestowania
 • Mobbing – kluczowe sygnały alarmowe dla pracownika – zestawienie
 • Ćwiczenie – czy to już mobbing?

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.45 Konsekwencje mobbingu i dyskryminacji

 • Zmiany przepisów we wrześniu 2019 oraz dalsze planowane zmiany przepisów dotyczących mobbingu
 • Ciężar dowodu w sprawach o mobbing (dyskryminację)
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia
 • Skutki mobbingu – aspekty zdrowotne, psychologiczne, społeczne (przykłady z praktyki pracy eksperta w komisjach antymobbingowych)
 • Ćwiczenie – podatność na stres w miejscu pracy i powiązanie z mobbingiem
 • Jak odróżnić mobbing od „zwykłego” stresu w miejscu pracy i od wypalenia zawodowego
 • Mobber – kto i kiedy nim zostaje?
 • Kto może być ofiarą?
 • Rzeczywista skala zagrożenia mobbingiem w polskich realiach – wyniki badań, a rzeczywistość mobbingu lub dyskryminacji

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – obowiązek pracodawcy i pracowników

 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy – zestawienie
 • Omówienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych funkcjonujących w organizacjach
 • Właściwe zgłaszanie przypadków mobbingu i dyskryminacji – praktyka
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy i w jakim zakresie? Przykłady sankcji stosowanych w realiach różnych zakładów pracy

14.45 – 15.45 Właściwe przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – standardy postaw i zachowań w miejscu pracy

 • Stosunki pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami – dopuszczalny zakres ingerencji ze strony przełożonych
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników – zdecydowane uprawnienie kierownicze (pracodawcy)
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Prawo do oceny – po stronie kierownictwa
 • Pojęcie należytej staranności w pracy – obowiązek pracowników
 • Nienegocjowalność poleceń – jako zasada w pracowniczym podporządkowaniu
 • Krytyka, dyscyplinowanie jako uprawnienie pracodawcy i przełożonych
 • Spotkania i narady – zasady przekazywania (i odbioru przez pracowników!) informacji
 • Ćwiczenie – podejście do komunikacji
 • Kontakty szefowie – podwładni, kultura wypowiedzi i zasada aktywnego słuchania

15.45 – 16.00 Podsumowanie zajęć – wytyczne dla pracowników (ich obowiązki wynikające z pracowniczego podporządkowania oraz rola w przeciwdziałaniu mobbingowi)

16.00 Zakończenie 1 dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321