Ładowanie Wydarzenia

MOBBING, MOLESTOWANIE, DYSKRYMINACJA / Praktyka działania KOMISJI ANTYMOBBINGOWYCH w miejscu pracy

27 – 28 I 2020

Warszawa

szkolenie 2 dniowe

cena

1690 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

JAROSŁAW MARCINIAK

JAROSŁAW MARCINIAK

ekspert w dziedzinie zarządzania praca i prawa pracy

O szkoleniu

Najlepsze praktyki przeciwdziałania, zmiany przepisów, ograniczanie konfliktów w miejscu pracy.

SZKOLENIE DEDYKUJEMY:

 •  Administracji Publicznej
mobbing

szkolenia

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.15 Pojecie mobbingu – prawo i praktyka

 • Pojecie mobbingu – właściwe rozumienie
 • Przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania niebędące mobbingiem, identyfikacja mobbingu (45 cech mobbingu wg Heinza Leymanna – szczegółowe omówienie 45 punktów – właściwe ich rozumienie)
 • Rodzaje mobbingu. Mobbing a staffing
 • Jak wygląda „cienka czerwona linia” oddzielająca mobbing od działań, zachowań dopuszczalnych i właściwych w miejscu pracy
 • Mobbing a konflikt
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu – przejawy, rozumienie zjawiska, molestowanie seksualne – przejawy rozumienie zjawiska)
 • Podsumowanie – czym jest mobbing, czym się rożni mobbing od dyskryminacji i molestowania
 • Mobbing – kluczowe sygnały alarmowe dla pracownika – zestawienie
 • Ćwiczenie – czy to już mobbing?

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.45 Konsekwencje mobbingu i dyskryminacji

 • Zmiany przepisów we wrześniu 2019 oraz dalsze planowane zmiany przepisów dotyczących mobbingu
 • Ciężar dowodu w sprawach o mobbing (dyskryminacje)
 • Praktyka sadowa – najważniejsze orzeczenia
 • Skutki mobbingu – aspekty zdrowotne, psychologiczne, społeczne (przykłady z praktyki pracy eksperta w komisjach antymobbingowych)
 • Ćwiczenie – podatność na stres w miejscu pracy i powiązanie z mobbingiem
 • Jak odróżnić mobbing od „zwykłego” stresu w miejscu pracy i od wypalenia zawodowego
 • Mobber – kto i kiedy nim zostaje?
 • Kto może być ofiara?
 • Rzeczywista skala zagrożenia mobbingiem w polskich realiach – wyniki badan, a rzeczywistość mobbingu lub dyskryminacji

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – obowiązek pracodawcy i pracowników

 • Mozliwy zakres działan wynikajacy z obowiazku pracodawcy – zestawienie
 • Omówienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych funkcjonujacych w organizacjach
 • Własciwe zgłaszanie przypadków mobbingu i dyskryminacji – praktyka
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy i w jakim zakresie? Przykłady sankcji stosowanych w realiach róznych zakładów pracy

14.45 – 15.45 Własciwe przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – standardy postaw i zachowan w miejscu pracy

 • Stosunki pomiędzy kadra kierownicza a pracownikami, stosunki pomiedzy pracownikami – dopuszczalny zakres ingerencji ze strony przełożonych
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników – zdecydowane uprawnienie kierownicze (pracodawcy)
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Prawo do oceny – po stronie kierownictwa
 • Pojecie należytej staranności w pracy – obowiązek pracowników
 • Nienegocjowalność poleceń – jako zasada w pracowniczym podporządkowaniu
 • Krytyka, dyscyplinowanie jako uprawnienie pracodawcy i przełożonych
 • Spotkania i narady – zasady przekazywania (i odbioru przez pracowników!) informacji
 • Kwiczenie – podejście do komunikacji
 • Kontakty szefowie – podwładni, kultura wypowiedzi i zasada aktywnego słuchania

15.45 – 16.00 Podsumowanie zajęć – wytyczne dla pracowników (ich obowiązki wynikające z pracowniczego podporządkowania oraz rola w przeciwdziałaniu mobbingowi)

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

Katarzyna Pędzich

Katarzyna Pędzich

Project Manager
534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321