Ładowanie Wydarzenia

MOTYWOWANIE FINANSOWE I POZAFINANSOWE – WARSZTAT Z KAMERĄ WEBINAR

16 II 2021

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

690 PLN + VAT

 

 

Prowadzący szkolenie

GRZEGORZ ŻYŁAK

GRZEGORZ ŻYŁAK

Praktyk zarządzania i sprzedaży

O szkoleniu

DLA KOGO?

 • Kadra Managerska
 • Liderzy zespołów

REZULTATY SZKOLENIA:

 • Dowiesz się jak powinien wyglądać proces motywowania pozytywnego i krytycznego
 • Będziesz wiedział jak zbudować system motywacyjny
 • Dowiesz się jak kontrolować skuteczność swoich działań i swojego zespołu
 • Zdobędziesz umiejętności posługiwania się narzędziami managerskimi takimi jak: motywowanie, feedback, konstruktywna krytyka, dyscyplinowanie, plany aktywizacyjne i naprawcze oraz jak zwolnić pracownika
 • Będziesz potrafił wykorzystać otrzymane narzędzia managerskie w praktyce
 • Dowiesz się o zaawansowanych sposobach motywowania

METODY REALIZACJI:

 • Ćwiczenia indywidualne i ćwiczenia zespołowe
 • Symulacje
 • Case study
 • Interaktywny wykład
 • Testy
 • Sesje z kamerą
biznes1

szkolenia

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

Moduł 1: Autorytet lidera i przywódcy. Efektywne wykorzystywanie władzy a proces motywowania

 • Przywództwo – wywieranie wpływu w sposób świadomy i przemyślany
 • Cechy i umiejętności efektywnego przywódcy
 • Test:, „Jakim jestem liderem?”

Sposoby prowadzenia modułu:

Wypracowanie metod wykorzystywania władzy oraz stanowiska do wywierania wpływu na innych. Ćwiczenia grupowe na określenie wzorowych zasad postępowania lidera w pracy z zespołem. Studium przypadku w oparciu o sytuacje z życia uczestników.

Moduł 2: Techniki strategiczne w motywowaniu indywidualnym i zespołowym

Pragnienia i zaspokajanie pragnień pracowników w świetle motywowania wg piramidy potrzeb Maslowa.

 • Pracownik, jako przedmiot i podmiot. Teorie X i Y McGregora
 • Psychologiczny portret pracownika wg McGregora i jego zastosowanie w praktyce
 • Psychologiczne motywowanie potrzebami wg McClellanda
 • Narzędzia stymulacji pozafinansowej wg zasad ERG
 • Test rozpoznawania czynników motywujących
 • Indywidualne omówienie testu Uczestników warsztatu

Sposoby prowadzenia modułu:

Zwiększenie umiejętności uczestników z wykorzystaniem metodycznych technik podnoszenia kompetencji zarządczych. Ćwiczenia z analizą ludzkich potrzeb na podstawie filozofii Maslowa.

Przedstawienie i przećwiczenie na sytuacjach symulowanych technik motywacyjnych McGregora

i McClellanda.

Przeprowadzenie z uczestnikami testu z rozpoznawania własnych motywatorów.

Moduł 3: Motywowanie poprzez delegowanie zadań oraz celów

 • Zadanie a cel – podstawowe różnice i zależności
 • Metodyka stawiania zadań i celów wg SMART
 • Test autokratyzmu delegującego
 • Delegowanie bez oporów. Mechanizmy i narzędzia
 • Delegowanie, jako mechanizm motywowania. Kroki i metodyka procesu

Sposoby prowadzenia modułu:

Sposoby stawiania zadań i celów oraz delegowania poprzez przenoszenia odpowiedzialności – ćwiczenia indywidualne i grupowe. Przedstawienie konkretnych, metodycznych przykładów delegowania w obszarach uprawnień, projektów i celów – różnice i podobieństwa.

Interaktywnie poprowadzony wykład z obszaru metodyki motywacji. Warsztat z użyciem delegowania zadań i celów na bazie konkretnych przypadków z życia uczestników.

Moduł 4: Motywowanie finansowe. Jak tworzyć i wykorzystać narzędzia?

 • Finansowe aspekty motywowania pracowników
 • Jak motywują pieniądze?
 • Efektywny system motywowania wynagrodzeniem
 • Paleta motywujących narzędzi finansowych vs możliwości managera
 • Premie roczne
 • Premie kwartalne
 • Premie uznaniowe
 • Formułowanie i wdrażanie skutecznych systemów wynagradzania pracowników

Moduł 5: Warsztatowe ABC… – sesje z kamerą video z obszaru modułu 2 i 3

 • Ćwiczenia z kamerą przy aranżacji scenek ze scenariuszem
 • Omówienie i feedback trenerski nagranych scenek
 • Wskazówki praktyczne z życia wzięte

Sposoby prowadzenia modułu

Praktyczne wskazówki i ćwiczenia dotyczące konkretnych sytuacji z życia firmy z użyciem kamery.

Moduł 6: Motywowanie za pomocą feedbacku managerskiego – zarządzanie informacją zwrotną

 • Korzyści vs funkcje feedbacku
 • Trudne sytuacje i konflikty przełożony – podwładny. Standardy zachowań
 • Dekalog feedbacku
 • Asertywne algorytmy zachowań managerskich. Ćwiczenia
 • Werbalne i niewerbalne środki motywacyjno – dyscyplinujące

Sposoby prowadzenia modułu:

Określenie wzorcowego modelu postępowania lidera w zespole – ćwiczenia grupowe. Wypracowanie metod i przećwiczenia technik udzielania efektywnej informacji zwrotnej w mikro – scenkach warsztatowych.

Moduł 7: Trudne i niepopularne sytuacje przełożony – podwładny

 • Typy zachowań pracowniczych vs metody reagowania
 • Symbioza analizy transakcyjnej i łagodzenia emocji
 • Uległość, asertywność a agresywność – stany emocjonalne – algorytmy zachowań Szefa

Sposoby prowadzenia modułu:

Przekazanie skutecznych narzędzi socjotechnicznych do łagodzenia emocji i wywierania wpływu,

w postaci gier i sytuacji symulowanych. Usystematyzowanie wiedzy z obszaru zachowań pracowników i możliwości ich przewidywania.

Studium przypadku w oparciu o doświadczenia z życia firmy i funkcjonowania poza strukturą.

Moduł 8: Warsztatowe ABC… sesje z kamerą video z obszaru 6 i 7 modułu

 • Ćwiczenia z kamerą przy aranżacji scenek ze scenariuszem
 • Omówienie i feedback trenerski nagranych scenek
 • Wskazówki praktyczne z życia wzięte

Sposoby prowadzenia modułu:

Praktyczne wskazówki i ćwiczenia dotyczące konkretnych sytuacji z życia firmy z użyciem kamery

Moduł 9: Pomost w przyszłość

 • Co wykorzystam w przyszłości?
 • Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi
 • Rekomendacje do następnych działań rozwojowych

16:00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Zespół ds szkoleń miękkich

Project Manager
534 255 801

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Patron medialny