Ładowanie Wydarzenia

Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów? (innych niż umowy ubezpieczenia)

22 IV 2021

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

zdjęcie poglądowe do dalszej obróbki
photo: Dariusz Iwanski
phone: 0048 601 362 305
www.iwanski.com.pl
foto.iwanski@yahoo.com
photo.iwanski@yahoo.com

PAWEŁ STYKOWSKI

Local Partner, kierujący departamentem PRAWA UBEZPIECZEŃ w DWF Poland
Teresa Grabowska fot

Teresa Grabowska

Niezależny ekspert, właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online:

 • Zakłady Ubezpieczeń
 • Agentów
 • Multi-agentów
 • Brokerów

Podczas szkolenia omówimy:

 1. Kto może podpisać umowę? Jak to sprawdzić?
 2. Jakie umowy podlegają zgłoszeniu do KNF?
 3. Co musi się znaleźć w umowie outsourcingu? Kiedy nie można jej zawrzeć?
 4. Kluczowe postanowienia umowy
  a) zasady odpowiedzialności
  b) kary umowne
  c) SLA
  d) odstąpienie i wypowiedzenie
  e) wynagrodzenie
 5. Klauzula salwatoryjna, wybór sądu, wybór prawa
 6. Najczęściej spotykane problemy
 7. Zawieranie umów powierzenia zgodnie z RODO
ubezp3

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00 – 12.00

 1. Kto może podpisać umowę? Jak to sprawdzić?
 2. Jakie umowy podlegają zgłoszeniu do KNF?
 3. Co musi się znaleźć w umowie outsourcingu? Kiedy nie można jej zawrzeć?
 4. Kluczowe postanowienia umowy
  a) zasady odpowiedzialności
  b) kary umowne
  c) SLA
  d) odstąpienie i wypowiedzenie
  e) wynagrodzenie
 5. Klauzula salwatoryjna, wybór sądu, wybór prawa
 6. Najczęściej spotykane problemy

12.00 – 12.15 Przerwa

12.15 – 13.15 Zawieranie umów powierzenia zgodnie z RODO

 • Powierzanie danych osobowych oraz elementy nowej umowy powierzenia
 • Podpisywać czy nie podpisywać, czyli role w procesie przetwarzania
 • Elementy obligatoryjne i fakultatywne w umowie
 • Jak jest z odpowiedzialnością administratora, podmiotu przetwarzającego i subprocesora?
 • Braki i błędy w umowach powierzenia – zakaz „wydmuszki”.

13.15 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

GAZETA UBEZPIECZENIOWA

DWF Poland