Ładowanie Wydarzenia

NOWA REKOMENDACJA KNF DOT. LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

22 III 2022

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

zdjęcie poglądowe do dalszej obróbki
photo: Dariusz Iwanski
phone: 0048 601 362 305
www.iwanski.com.pl
foto.iwanski@yahoo.com
photo.iwanski@yahoo.com

Paweł Stykowski

Local Partner, kierujący departamentem PRAWA UBEZPIECZEŃ w DWF Poland

O szkoleniu

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do publicznych konsultacji projekt rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Komisja oczekuje, że standardy wskazane w tych rekomendacjach będą zaimplementowane nie później niż do 30 czerwca 2022 r. – podała KNF.

Nowe zmiany zastąpią dotychczas obowiązujące wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z 2014 r.

Komisja Nadzoru uwzględniła w dokumencie 25 rekomendacji, które zawierają wymagania wynikające wprost z przepisów prawa, orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących pożądany sposób postępowania zakładów ubezpieczeń oraz z oczekiwań organu nadzoru w stosunku do zakładów ubezpieczeń w zakresie organizacji i zarządzania procesem likwidacji szkód.

Z pełną treścią projektu Rekomendacji można zapoznać się pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje_LSK_projekt_76283.pdf

ubezp1

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

1) Uwzględnianie rabatów w kosztorysach napraw
2) Zakres usług jakie musi zapewnić ubezpieczyciel jeśli klient chce mu zlecić naprawę
3) Jakie informacje należy przekazać poszkodowanemu w kosztorysie i innych dokumentach?
4) Zawieranie ugód zgodnie z rekomendacją
5) Komu zwracać koszty ekspertyz?

12.30 Zakończenie szkolenia/dyskusja

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

Gazeta Ubezpieczeniowa