Ładowanie Wydarzenia

NOWA USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY

26 II 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1190 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Michał Skrzywanek

associate kancelarii DZP

O szkoleniu

Spotkanie kierowane do:

  • Instytucje Finansowe
  • Spółki
pomioty zbiorowe

szkolenia

9.30- 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

1. GENEZA NOWEJ USTAWY

2. OMÓWIENIE USTAWODAWSTWA INNYCH PAŃSTW W KONTEKŚCIE UOPZ

3. PORÓWNANIE WYMOGÓW UOPZ Z ZAGRANICZNYMI REGULACJAMI ANTYKORUPCYJNYMI

Część II. Nowy UOPZ – omówienie uregulowań

4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWEJ USTAWY

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

5. KTO JEST UZNAWANY ZA PODMIOT ZBIOROWY?

6. ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ PODMIOT ZBIOROWY

13.30 – 14.15 Lunch

7. NOWOŚĆ W POLSKIM PRAWIE – PRZEPISY DOTYCZĄCE SY GNALISTÓW

8. KARY I ŚRODKI KARNE

9. POSTĘPOWANIE WOBEC PODMIOTU ZBIOROWEGO

Część III. Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

10. BUDOWA SYSTEMU COMPLIANCE

11. RYZYKA, KTÓRYMI W ŚWIETLE UOPZ ORGANIZACJA POWINNA ZARZĄDZAĆ

12. RYZYKO BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W WYBORZE

13. RYZYKO BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W NADZORZE

14. RYZYKO BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ORGANIZACJI

15. JAKI SYSTEM WHISTLEBLOWINGOWY JEST NAJBEZPIECZNIEJSZY Z PERSPEKTYWY UOPZ?

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321