Ładowanie Wydarzenia

NOWE REGULACJE „ANTYLICHWIARSKIE” – ZAŁOŻENIA A POTRZEBY INTERESARIUSZY

11 VI 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1190 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Dominika Rogoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu prawa bankowego i konsumenckiego

O szkoleniu

Warsztaty kierujemy do:

 • banków
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • instytucji pożyczkowych
 • pośredników kredytowych

a w szczególności do Specjalistów z departamentów:

 • kredytów
 • ryzyka kredytowego
 • prawnych
 • compliance
 • specjalistów departamentów produktowych
REGULACJE ANTYLICHWIARSKIE

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

Program warsztatów na bazie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie z dnia 18 lutego 2019 r. – aktualizowany zgodnie z przebiegiem prac

 • Kolejna odsłona ustawowych restrykcji kosztów pożyczek i kredytów – z jakim uzasadnieniem? Co w ocenie projektodawcy jest „patologiczna lichwa”, w która są wymierzone nowe przepisy?
 • Aktualne problemy w zakresie kosztów kredytów konsumenckich

11.30 – 11.45 Przerwa na kawe

Projektowane zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim (UKK) – a przepisy dyrektywy 2008/48/WE?

 • informacja o sposobie obliczania MPKK w reklamie
 • nowe zasady badania zdolności kredytowej przez kredytodawców niebędących bankami lub SKOK-ami
 1. oświadczenie o dochodach i wydatkach konsumenta
 2. obowiązkowa weryfikacja w rejestrze kredytowym oraz w BIG – treści oświadczenia konsumenta?
 3. sankcja naruszenia wymogu – ograniczenie zbywalności i dochodzenia wierzytelności, zarzuty konsumenta
 • obniżenie wszystkich progów MPKK
 • opłaty i prowizje jako pokrycie rzeczywistych kosztów kredytodawcy?
 • status usług dodatkowych?
 • rozszerzenie skutków udzielania kolejnych kredytów w okresie 120 dni na podmioty powiązane z pierwszym kredytodawca
 • włączenie instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych pod nadzór KNF

Projektowane zmiany w Kodeksie cywilnym – ograniczenia kosztów i zabezpieczeń dla „umów o świadczenie pieniężne” zawieranych z osobami fizycznymi poza UKK

 • nieważność konsumenckiego przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkaniowej
 • uregulowanie pożyczki odpłatnej
 • pozaodsetkowe koszty pożyczki pieniężnej – kwestia spójności definicji ustawowych
 • limit pozaodsetkowych kosztów „cywilnej” pożyczki pieniężnej
 • wymogi odnośnie do zabezpieczenia pożyczki pieniężnej pod rygorem nieważności
 • przedumowne obowiązki informacyjne dającego pożyczkę
 • zakres zastosowania nowych przepisów w zależności od statusu kredytodawcy?

13.00 – 13.45 Lunch

Projektowane zmiany w ustawie – Prawo bankowe

 • limit kosztów pozaodsetkowych także dla kredytów poza UKK – kredyty hipoteczne?
 • zwolnienie z rygorów maksymalnej sumy zabezpieczeń przewidzianych dla „cywilnej” pożyczki pieniężnej
 • wyznaczanie przez KNF rocznego limitu zaangażowania banku istotnego z tytułu kredytu konsumenckiego poza rekomendacjami KNF – cel regulacji?

Projektowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

 • dodatkowe obligatoryjne informacje w oświadczeniu o podaniu się egzekucji w akcie notarialnym
 • ograniczenie wysokości kwoty poddania
 • wniosek o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości mieszkaniowej w postępowaniu egzekucyjnym a wysokość egzekwowanej należności głównej

15.15 – 15.30 Przerwa na kawę

 • Projektowane zmiany w Kodeksie karnym
 • Relacje miedzy reżimami kredytowo-pożyczkowymi w razie wprowadzenia zmian
 • Przewidywane skutki nowelizacji w adresowanych obszarach

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321