Ładowanie Wydarzenia

Nowe regulacje dotyczące zmian w aktach pracowniczych 2019

21 II 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Rafał Wyziński

Partner, Head of Business Advisory & Litigation Department, RK Legal

O szkoleniu

Rok 2019 to rok, w którym nastąpi wiele zmian związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowników wynikających z nowej ustawy pozwalającej na elektronizację dokumentów, z dostosowania przepisów polskich do RODO, których nowelizacja jeszcze przed nami oraz z wprowadzenia nowego rozporządzenia o aktach osobowych.

Warsztaty kierujemy do wszystkich Instytucji a w szczególności:

 • Dyrektorów Personalnych
 • Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac
 • Specjalistów ds. kadr i płac
 • Dyrektorów i Managerów ds. HR
 • Sekretarzy
 • Pracowników Biur Zarządu
 • Prezesów i Członków Zarządu
akta pracownicze

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy

 1. Jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą?
 2. Nowe rozporządzenie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 3. Z ilu części będą się składały akta osobowe w nowym stanie prawnym?
 4. Jakie nowe dokumenty będą podlegały archiwizacji w aktach osobowych?
 5. Które dokumenty zmienią swoje miejsce co do dotychczasowego miejsca przechowywania?
 6. Jakie będą zasady prowadzenia nowej ewidencji czasu pracy?
 7. Czy będzie obowiązek dostosowania poprzedniej dokumentacji do nowych zasad? Przepisy przejściowe rozporządzenia
 8. Dokumenty z zakresu czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych, które będą archiwizowane w dokumentacji pracowniczej

13.00 – 13.45 Lunch

Okres i sposób przechowywania dokumentacji pracowniczej

 1. Postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej;
 2. W jakich sytuacjach dokumentacja pracownicza będzie podlegała 10-letniej archiwizacji, a w jakich okres przechowywania będzie wynosił 50 lat?
 3. Szczególne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, która może stanowić dowód w postępowaniu sądowym;
 4. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika;
 5. Przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację w postaci elektronicznej;
 6. Przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci elektronicznej w dokumentację w postaci papierowej;
 7. Jakie obowiązki informacyjne wobec pracowników i byłych pracowników przynoszą nowe przepisy?
 8. Informacje przekazywane pracownikowi wraz z wydaniem świadectwa pracy;
 9. Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom, byłym pracownikom oraz członkom ich rodziny;
 10. Zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb;
 11. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
 12. Przepisy przejściowe – dopuszczalność zastosowania postaci elektronicznej i nowych okresów archiwizacji do dokumentacji wytworzonej w dotychczasowym stanie prawnym;
 13. Odpowiedzialność karna i wykończeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321