Ładowanie Wydarzenia

Nowelizacja KSH

2 III 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN +VAT

Prowadzący szkolenie

tomasz-kaminski-foto

Tomasz Kamiński

Adwokat, Wspólnik w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

O szkoleniu

Tomasz Kamiński w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022” jest indywidualnie rekomendowany w kategorii Przygotowanie wejścia na giełdę.

 

Kancelaria KRWLEGAL jest rekomendowana w Rankingu IFLR1000 w kategorii Capital Markets: Equity oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022” w kategoriach: Doradztwo regulacyjne dla sektora finansowego oraz Przygotowanie wejścia na giełdę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

pomioty zbiorowe

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wstęp

 • Tło zmian
 • Kategorie zmian w KSH.

Pełnienia funkcji w organach Spółki akcyjnej

 • Warunki pełnienia funkcji w organach Spółki
 • Aktualny problem z określaniem długości mandatu i kadencji
 • Kadencja i mandat wg. znowelizowanych przepisów
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie i RN
 • Obowiązek lojalności
 • Zakaz ujawniania tajemnic spółki przez zarząd i RN

Rola Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej

 • Prawa i obowiązki rady nadzorczej i członka rady nadzorczej (ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w KSH)
 • Kiedy rn działa kolegialnie, a kiedy indywidualni członkowie?
 • Nowe uprawnienia informacyjne
 • Doradca rady nadzorczej
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi
 • Obowiązek lojalności

Nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych i zarządów

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Rola przewodniczącego RN w kierowaniu radą
 • Częstotliwość posiedzeń RN
 • Udział biegłego w posiedzeniach RN
 • Komitety rady nadzorczej
 • Zasady sporządzania protokołów

Odpowiedzialność cywilna członków organów za decyzje gospodarcze

 • Ewolucja orzecznictwa dot. odpowiedzialności członków organów na gruncie obowiązujących przepisów
 • Wprowadzenie zasady Business judgment rule

Nowe prawo holdingowe

 • Czym jest grupa spółek?
 • Wiążące polecenia
 • Kiedy można odmówić wykonania wiążącego polecenia
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki dominującej oraz spółki zależnej uczestniczących w grupie spółek
 • Uprawnienia spółki dominującej:
 • Prawo do informacji, przeglądania ksiąg
 • Nadzór na realizację interesu grupy spółek przez RN
 • Squeeze out
 • Ochrona wspólników mniejszościowych spółek zależnych
 • Odpowiedzialność spółki dominującej
 • Actio pro socio
 • Odpowiedzialność spółki dominujące za obniżenie wartości udziału
 • Sell out
 • Sprawozdania o powiązaniach
 • Prawo do żądania przeprowadzenia audytu grupy spółek
 • Ochrona wierzycieli spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek

12.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY