Ładowanie Wydarzenia

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

12 III 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Anna Derdak

radca prawny i doradca podatkowy, szef praktyki doradztwa podatkowego, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

O szkoleniu

Warsztaty kierujemy do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do:

  • Dyrektorów finansowych
  • Głównych księgowych
  • Księgowych
  • Specjalistów do spraw podatkowych
  • Osób rozliczających podatki dochodowe
  • Przedstawicieli biur rachunkowych i firm audytorskich

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie wprowadzone do Ordynacji podatkowej przepisy mające na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Nowelizacja w znacznej mierze wynika z częściowej transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych oraz dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które maja bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Nowe regulacje nakładają na podatników nowe obowiązki, rozszerzając jednocześnie uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej.

 

nowelizacja ordynacjij podatkowej

szkolenia

Rozszerzenie uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej

Zmiana regulacji w zakresie interpretacji podatkowych

Modyfikacja klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania MDR – czyli obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.15 Pierwsza część merytoryczna

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.45 Druga część merytoryczna

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 Trzecia część merytoryczna

14.45 – 16.00 Czwarta część merytoryczna

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321