Ładowanie Wydarzenia

Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców

26 III 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

190 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Teresa Grabowska fot

Teresa Grabowska

Manager z ponad 30 - letnim doświadczeniem zawodowym

O szkoleniu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało i skierowało do Parlamentu zmieniony projekt ustawy o sygnalistach, uzgodniony z przedstawicielami innych resortów oraz organizacjami społecznymi. Ustawa może być przyjęta przez Parlament w przeciągu najbliższych tygodni co oznacza, że deklarowany termin jej obowiązywania – I kwartał br. zostanie dotrzymany.
Dla podmiotów prawnych oznacza to konieczność opracowania i wdrożenia wewnętrznych regulacji zapewniających ochronę sygnalistom oraz wybór wewnętrznych kanałów zgłoszeń.
Pomimo, że Ministerstwo wydłużyło  termin obowiązywania ustawy do trzech miesięcy (vacatio legis)to i tak konieczność wdrożenia regulacji będzie wyzwaniem organizacyjnym, logistycznym, informatycznym czy dokumentacyjnym dla wszystkich adresatów ustawy, zwłaszcza jeżeli działania będą podejmowane na ostatnią chwilę, bez wymaganych kompetencji i pod presją czasu.

Obowiązek wdrożenia przepisów o ochronie sygnalistów mają:

  • Podmioty działające w sektorze publicznym i podmioty działające w sektorze prywatnym zatrudniające powyżej 50 pracowników

  • Podmioty obowiązane tzn. objęte przepisami ustawy AML  niezależnie od ilości osób wykonujących pracę na ich rzecz. np. banki, zakłady ubezpieczeń, brokerzy i agenci ubezpieczeniowi, biura rachunkowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy pożyczkowe, kantory, SKOKI, firmy audytorskie, biegli rewidenci, notariusze, pośrednicy nieruchomości itd.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiony aspekt prawny, rozwiązania IT, niezbędna dokumentacja oraz praktyczny przykład wdrożenia przepisów.

 

Szkolenie uwzględnia już zapisy najnowszego projektu ustawy oraz dyrektywy o ochronie sygnalistów.

vf_szkolenie_2024-27

szkolenia

10.00 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

 


  • Kim jest sygnalista?
  • Obowiązujący stan prawny: dyrektywa UE, ustawa krajowa, ISO
  • Niezbędna dokumentacja
  • Ochrona przed działaniami odwetowymi
  • Sankcje za brak wdrożenia omawianych przepisów

 


☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 


 

  • Ochrona sygnalistów z perspektywy RODO
  • Propozycje rozwiązań IT niezbędnych do obsługi kanałów zgłoszeń
  • Praktyczny przykład wdrożenia przepisów w organizacji

 


 

12.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321