Loading Events

Planowane zmiany prawne dla sektora TFI i funduszy inwestycyjnych, ich asset menagerów oraz dystrybutorów

01 XII 2022

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

EGorzkowska 2021

Eliza Gorzkowska

Radca prawny, Councel w Kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. J.

O szkoleniu

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Ministerstwo Finansów opublikowało 4 listopada br. nowy projekt „ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku”, który zakłada zmianę w prawie 30 ustawach regulujących branżę finansową, w tym w znaczny sposób dotyczy działalności TFI, funduszy inwestycyjnych i podmiotów z nimi współpracujących. Projekt, z założenia, ma służyć rozwojowi rynku, ochronie inwestorów i przeciwdziałać tzw. goldplatingowi czyli nadmiernemu obciążaniu regulacyjnemu podmiotów nadzorowanych, jednakże jego głębsza analiza prowadzi momentami do odwrotnych wniosków i z wieloma propozycjami trudno się zgodzić. Wzmocnione zostały kompetencje KNF, doregulowano sankcje dla instytucji finansowych i ich przedstawicieli, w tym podwyższając maksymalne limity kar pieniężnych kilkukrotnie. Dla niektórych podmiotów działających w sektorze kapitałowym nowe przepisy stanowią zaś konieczność przemodelowania swojego biznesu lub jego zakończenie w dotychczasowej formie, z racji zaproponowanego zakazu powierzenia zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych podmiotom innym niż posiadające licencję na zarzadzanie instrumentami finansowymi (np. TFI, firmy inwestycyjne) – szczególnie dotyka to firm windykacyjnych, zarządzających nieruchomościami i innymi aktywami niepublicznymi. Ponadto wprowadza się nowe rozwiązania w postaci tzw. „usługi dystrybucyjnej” dla FIO i SFIO, a także zmienia się charakter funduszy portfelowych (tzw. ETF), którymi zamiast dotychczasowych FIZ będą mogły być FIO lub SFIO. Na tego rodzaju zmiany należy się przygotować.

Na szkoleniu opowiemy jeszcze o innych planowanych przepisach, mających wpływ na działalność sektora TFI i funduszy inwestycyjnych, które będą wymagały dostosowania obowiązującej dokumentacji statutowej i regulacyjnej.

Z racji, że projekt ten przeszedł już w ciągu ostatniego roku wiele konsultacji i opinii, wydaje się, że jego proces legislacyjny nabierze aktualnie tempa. Sam dokument zakłada wejście w życie przepisów co do zasady w terminie 30 dni od ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami.

 

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

  • TFI i funduszy inwestycyjnych
  • Asset menagerów funduszy inwestycyjnych, w tym firm windykacyjnych
  • Dystrybutorów funduszy inwestycyjnych.
vf_grafika2

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Zakaz outsourcingu usług w zakresie zarzadzania aktywami funduszy inwestycyjnych na rzecz podmiotów innych niż posiadające licencję na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych – zakres, skutki, terminy.
  • Wprowadzenie tzw. „usługi dystrybucyjnej” na rzecz TFI lub FIO/SFIO – warunki i zasady świadczenia usług.
  • Przekształcenie koncepcji funduszu portfelowego (ETF) z FIZ w FIO/SFIO.
  • Inne zmiany dla TFI i funduszy inwestycyjnych.
  • Wzmocnienie i rozszerzanie kompetencji KNF względem instytucji finansowych, zmiany w zakresie kar pieniężnych.

12.30 Dyskusja i zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321