Ładowanie Wydarzenia

Praktyczne aspekty dotyczące roli Zarządu, Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej w zarządzaniu, nadzorowaniu i ewaluacji systemu COMPLIANCE w instytucjach finansowych

12 IX 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

JACEK ZDZIARSTEK

Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 (w tym Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz)

O szkoleniu

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

 • Jak zbudować efektywne Compliance w Organizacji?
 • Jak ocenić wskaźniki efektywności i skuteczności działań Compliance w zakresie monitorowania ryzyka braku zgodności, systemu kontroli wewnętrznej i po czym poznać, ze ten system działa należycie i spełnia swoja role?
 • Co oznacza pojecie dochowania szczególnej staranności w realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych w Organizacji?
 • Co zyskuje Państwa firma mając dobrze funkcjonujące Compliance?
 • Jaka jest rola i odpowiedzialność Organów Statutowych w systemie zarządzania zgodnością?
zarzad compliance 12 IX 2019

szkolenia

9.30 Rejestracja i poranna kawa

10.00 – 11.45 Tworzenie, zarządzanie i nadzór nad obszarem Compliance w Organizacji

 • Wymogi formalne, kompetencyjne i organizacyjne w zarządzaniu Compliance w Organizacji
 • Zrozumienie odmienności ról poszczególnych obszarów w Organizacji w ramach trzech linii obrony a jednoczesna komplementarność w całym systemie kontroli wewnętrznej
 • Rola i odpowiedzialność Organów Statutowych w zakresie zarządzania obszarem Compliance

11.45 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 14.00 Jak ocenić adekwatność i skuteczność Compliance w Organizacji?

 • Ocena adekwatności i skuteczności funkcjonowania Compliance w Organizacji
 • Ocena przez Compliance Organów Statutowych oraz Kadry Kierowniczej ( Fit& Proper, CRD 4)
 • Jak Państwo mogą skorzystać mając należycie funkcjonujący Compliance?

14.00 Zakończenie spotkania i wręczenie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321