Ładowanie Wydarzenia

Praktyczne aspekty dotyczące współpracy pomiędzy COMPLIANCE, AUDYTEM, RYZYKIEM W PROCESACH ZGODNOŚCI Z PRAWEM, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Instytucjach Finansowych

24 – 25 VII 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1890 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

JACEK ZDZIARSTEK

Ekspert w zakresie Compliance i Zapobieganiu Nadużyć. Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005-2018
AZ fot

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Zasadniczym celem szkolenia jest pokazanie współpracy komórek organizacyjnych na poziomie drugiej linii obrony (Compliance, HR, Ryzyko, Komórka Prawna, Ryzyko, Kontrola Wewnętrzna) oraz Audytu z poziomu trzeciej linii obrony oraz określenie tej współpracy jako system naczyń połączonych. Dodatkowym istotnym celem jest wskazanie jak dobrze funkcjonujący system kontroli wewnętrznej wpływa na osiągany rezultat w organizacji poprzez:
1. Należycie określony podział zadań i obowiązków
2. Zrozumiałe polityki i procedury operacyjne
3. Kompetentny Zespół pracowników
4. Wzajemna współprace formalna i nieformalna
5. Przejrzyste i dobrze określone raportowanie do Zarządu, Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej

 

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

1. Jak zbudować dobrą współprace i płaszczyznę porozumienia w realizacji zadań i celów w systemie kontroli wewnętrznej i co ona konkretnie oznacza?
2. Jak określić, zmierzyć i ocenić wskaźniki efektywności i skuteczności działań w zakresie monitorowania ryzyka braku zgodności, systemu kontroli wewnętrznej i po czym poznać, ze ten system działa należycie i spełnia swoja role?
3. Dodatkowo dowiesz się co oznacza pojecie dochowania szczególnej staranności w realizacji funkcji kontroli, zgodności i jak to się przekłada w praktyce na rezultat?
4. Jakie wymogi w odniesieniu do Compliance wprowadza projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

 

METODYKA SZKOLENIA OPIERA SIĘ NA ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW PRAWA I STANDARDÓW, ALE GŁÓWNIE BAZUJE NA WSKAZANIU:

1. Jakie wprowadzić regulacje w organizacji (jakie regulacje i gdzie), które odnoszą się do wzajemnej współpracy komórek na drugiej i trzeciej linii obrony?
2. Które procesy wymagają wspólnych ustaleń i uzgodnień pomiędzy nimi (procesy i jednostki merytoryczne)?
3. Co jest istotne w ustaleniu mierników efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej (po czym poznamy ze coś działa lub nie)?
4. Jak w praktyce przekłada się dochowanie szczególnej staranności w organizacji i nadzorze w instytucji finansowej (co oznacza wina w organizacji i nadzorze)?

compliance lipiec

szkolenia

DZIEŃ 1

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9.30 – 13.00 Współpraca pomiedzy komórkami compliance, kontroli wewnetrznej i audytu wewnetrznego jako jednego systemu

 1. Współpraca poszczególnych komórek na etapie tworzenia zasad monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych (metodologii weryfikacji i testowania pionowego i poziomego)
 2. Kooperacja przy planowaniu rocznego planu zadan poszczególnych komórek
 3. Ustalenie ról i kompetencji w organizacji w sposób przejrzysty dla organizacji i odzwierciedlony w procedurach, które sie uzupełniaja a nie powielaja
 4. Odmiennosc ról w ramach trzech linii obrony a jednoczesna komplementarnosc w całym systemie kontroli wewnetrznej
 5. Przepływ informacji pomiedzy komórkami kontrolnymi i zgodnosc raportowania do ciał statutowych
 6. Współpraca przy procesach BION oraz współpracy z KNF

13.00 Lunch

13.45 – 16.30 Skuteczność i adekwatność systemu kontroli wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem zgodności

 1. Identyfikacja ryzyka braku zgodności
 2. Ocena ryzyka braku zgodności
 3. Kontrola i monitorowanie ryzyka braku zgodności
 4. Mierniki systemu kontroli wewnętrznej i ich ocena
 5. Co oznacza skuteczny, adekwatny, efektywny w systemach zarządzania kontrolą wewnętrzna?

16.30 Zakończenie 1 dnia warsztatów

 

DZIEŃ 2

9.30 – 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9.30 – 13.00 Zarządzanie incydentami, nieprawidłowościami w procesach objętych systemem kontroli wewnętrznej

 1. Metodologia skalowania nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej i ich dokumentowanie
 2. Procesowanie incydentów i nieprawidłowości, ich weryfikacja i dokumentowanie
 3. Wpływ incydentów i nieprawidłowości na cały system kontroli wewnętrznej
 4. Raportowanie do Zarządu, Komitet Audytu, Rady Nadzorczej

13.45 Lunch

13.45 – 16.30 Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w odniesieniu do zadań Compliance

 1. Przyczyny wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, tło regulacji
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
 3. Należyta staranność i zwolnienie się z odpowiedzialności
 4. Komórka compliance w ustawie – różnice i podobieństwa w porównaniu z instytucjami finansowymi

16.30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321