Ładowanie Wydarzenia

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH W BANKACH propozycja zmian wdrażających RODO

7 V 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Bogusława Pilc

Radca prawny, wieloletni wykładowca, szkoleniowiec, niezależny ekspert z zakresu ochrony danych osobowych (RODO/GDPR).

O szkoleniu

W związku z idącymi zmianami wdrażającymi RODO zaistniała obawa iż nowe propozycje uniemożliwią bankom ocenę zdolności kredytowej i nie powinny być przyjęte – przekonywali członków sejmowej podkomisji przedstawiciele środowiska bankowego.
Są to bardzo ważne dla środowiska zmiany, dlatego wychodzimy do Państwa z propozycją szkolenia, które poprowadzi znakomity radca prawny, wieloletni wykładowca, szkoleniowiec, niezależny ekspert z zakresu ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)
– Bogusława Pilc.

rodo 7 V

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

  1. Nowe wymogi regulacyjne: przepisy unijne i krajowe
  2. Obowiązki banku jako administratora i osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych
  3. Powierzenie przez bank przetwarzania danych osobowych innym podmiotom i w jaki sposób powinno być realizowane

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

  1. Jak stosować środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania określone w regulacjach unijnych, krajowych i wewnętrznych banku
  2. Jaka dokumentacja jest wymagana w celu wykazania przez bank dołożenia należytej staranności i rozliczalności w realizacji obowiązków administratora
  3.  W jaki sposób skutecznie realizować prawa osób, których dane przetwarza bank

13.00 – 13.45 Lunch

  1. Jakie wymagania powinien realizować bank wobec swoich pracowników
  2. Czy bank jest obowiązany wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych – tryb, zasady oraz sposób działania

15.00- 15.15 Przerwa na kawę

  1. Jak i gdzie zgłaszać naruszenia i incydenty ochrony danych osobowych X. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych: administracyjna, finansowa, dyscyplinarna, cywilna i karna.

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321