Ładowanie Wydarzenia

Praktyka działania komisji antymobbingowych w administracji publicznej - identyfikacja, wyjaśnianie i ograniczanie konfliktów w miejscu pracy

11 XII 2019

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

JAROSŁAW MARCINIAK

Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy

O szkoleniu

SZKOLENIE DEDYKUJEMY:

 • ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

Szkolenie przedstawia szczegółowo sposoby, narzędzia i procedury pracy zespołów antymobbingowych, oparte na najlepszych przykładach. W trakcie zajęć zostaną omówione i przekazane przykłady dokumentów, formularzy, regulaminów usprawniających proces wyjaśniania zgłoszeń i potwierdzających faktyczne przeciwdziałanie mobbingowi ze strony pracodawcy .

mobbing

szkolenia

I. REALNE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI – NAJLEPSZE PRAKTYKI

 • Prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna w zakładach pracy – omówienie najlepszych praktyk
 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy, konsekwencje zmian w przepisach (aktualne i planowane)
 • Zaliczanie poszczególnych zdarzeń, działań do „katalogu” – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – wytyczne dla komisji („cienka, czerwona linia”)
 • Zmiany w treści procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnych w ostatnich latach
 • Rozszerzenie zakresu działań pracodawców
 • Identyfikacja, wyjaśnianie, ograniczanie konfliktów jako zasada
 • Istota konfliktu w miejscu pracy i związek z mobbingiem
 • Ćwiczenie – podejścia do rozwiązywania konfliktów
 • Metody identyfikacji, rozwiązywania i ograniczania konfliktów

II. STOSOWANIE PROCEDURY, POWOŁYWANIE ZESPOŁÓW (KOMISJI)

 • Szczegółowe omówienie procedury obowiązującej w firmie (ocena rozwiązań)
 • Jaka powinna być informacja dla załogi o procedurze (lub o jej zmianie)
 • Prawne uwarunkowania dotyczące powoływania zespołów (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi
 • Powołanie zespołu
 • Podział zadań w zespole antymobbingowym (antydyskryminacyjnym)
 • Wyjaśnianie sytuacji – właściwe kroki – schemat
 • Przestrzeganie zapisów procedury – wytyczne dla komisji (zespołu), dla działu personalnego i menedżerów w zakładzie pracy
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy w ogóle oraz w jakim zakresie
 • Dokumentacja procesu pracy komisji
 • Podsumowanie pracy komisji – zawartość protokołów

III. POSTĘPOWANIE KOMISJI – PROPOZYCJE DOKUMENTÓW I ICH OMÓWIENIE

 • Regulamin pracy zespołu (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi – przykłady, omówienie, właściwe rozwiązania
 • Zasada poufności postępowania – przykłady dokumentów zobowiązujących do poufności (członkowie komisji, osoby zainteresowane, świadkowie)
 • Kwestia dopuszczalności nagrań w trakcie posiedzeń komisji
 • Przykład (formularz) zgłoszenia sytuacji mobbingowej (dyskryminacyjnej)
 • Zakończenie postępowania – przykład (schemat) protokołu końcowego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi

IV. WYJAŚNIANIE TRUDNYCH SYTUACJI – DZIAŁANIE KOMISJI ANTYMOBBINGOWEJ W PRAKTYCE

 • Kwestia kluczowa – co chcemy osiągnąć
 • Kwestia kolejna – co nam wolno, a czego nie
 • Wyjaśnianie i mediacje – punkty krytyczne
 • Dopuszczalne sposoby i formy wysłuchań – osoby zainteresowane, świadkowie
 • Przykładowy zestaw pytań
 • Kwestia dopraszania osób na posiedzenia komisji antymobbingowej
 • Zadania uczestników procesu w procesie wyjaśniania trudnych sytuacji

V. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – DYSKUSJA NAD NAJLEPSZYMI PROPOZYCJAMI

KONTAKT

Zakres merytoryczny

pedzich_foto

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321