Ładowanie Wydarzenia

PRAWNE ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

23 III 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Krzysztof-Rozko

Krzysztof Rożko

Radca Prawny, Wspólnik zarządzający Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Jadwiszczak-Niedbalka-Nikola_

Nikola Jadwiszczak-Niedbałka

Radca Prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

O szkoleniu

Krzysztof Rożko w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022” jest indywidualnie rekomendowany w kategoriach Doradzanie prywatnym klientom (Private Clients) oraz Doradztwo regulacyjne dla sektora finansowego.

Kancelaria KRWLEGAL jest rekomendowana w Rankingu IFLR1000 w kategorii Capital Markets: Equity oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022” w kategoriach: Doradztwo regulacyjne dla sektora finansowego oraz Przygotowanie wejścia na giełdę.

Szkolenie kierujemy do:

 • Operatorów usług kluczowych/ dostawców usług kluczowych podlegających pod przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Security oficerów
bitcoin7

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

WPROWADZENIE

 1. Zarys historyczny – potrzeba uregulowania wspólnych ram w obszarze cyberbezpieczeństwa
 2. Podstawy prawne cyberbezpieczeństwa:
 • Dyrektywa NIS jako pierwszy akt UE mający na celu ujednolicenie poziomu cyberbezpieczeństwa w UE
 • ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa („UKSC”) oraz akty wykonawcze
 • Dyrektywa NIS 2

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY UKSC

OPERATORZY USŁUG KLUCZOWYCH

 1. Obowiązki operatorów usług kluczowych (OUK):
  • system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym – podstawowe wymogi
  • wewnętrzne struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo/ outsourcing usług z zakresu cyberbezpieczeństwa
 1. wymogi organizacyjno – techniczne
 2. dokumentacja (procedury wewnętrzne – normatywne i operacyjne)
 3. szacowanie ryzyka
 4. zagrożenia i podatności
 5. obsługa incydentów (rodzaje incydentów, identyfikacja i rejestracja incydentów klasyfikacja i zgłaszanie incydentów)
 6. audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego (przedmiot obowiązku, terminy realizacji)
 7. kontakty z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
 • terminy na dostosowanie działalności OUK do wymogów UKSC

DOSTAWCY USŁUG CYFROWYCH

Status i obowiązki dostawców usług cyfrowych:

 • wymogi i środki organizacyjno – techniczne
 • wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie oraz klasyfikowanie incydentów
 • notyfikacja incydentów

POZOSTAŁE PODMIOTY WCHODZĄCE W SKŁAD KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA – charakterystyka podstawowych obowiązków

NADZÓR I KONTROLA W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW UKSC – aspekty praktyczne

SANKCJE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW UKSC

KIERUNKI ZMIAN W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA – DYREKTYWA NIS 2

 1. Najważniejsze kierunki zmian i terminy transpozycji do polskiego porządku prawnego
 2. Wpływ zmian na krajowy system cyberbezpieczeństwa i obowiązki podmiotów wchodzących w jego skład

12.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY