Ładowanie Wydarzenia

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

15 V 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Marek Prętki_WKB_prezentacja

Marek Prętki

Radca Prawny, Managing Associate, Kancelaria WKB Lawyers

O szkoleniu

Rząd wznawia prace nad implementacją znowelizowanej dyrektywy komunikacyjnej.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się już projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Projekt implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (tzw. dyrektywa komunikacyjna). Ponadto dostosowuje krajowe przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie C-428/20.

vf_szkolenie_2024-18

szkolenia

10.00🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

 


 

Wprowadzenie – Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jako implementacja prawa Unii Europejskiej

 


 

Nowa definicja „ruchu pojazdu” w kontekście dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego pojazdów wolnobieżnych / specjalistycznych

 


 

Umiejscowienie ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku pojazdów wysyłanych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – szkody zagraniczne

 


 

☕️11.30 Przerwa na kawę

 


 

Nowa regulacja w zakresie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia

 


 

Podwyższenie sum gwarancyjnych + kwestie intertemporalne

 


 

Odpowiedzialność UFG w przypadku wyczerpania sum gwarancyjnych w kontekście wyroku TSUE w sprawie C-428/20

 


 

Nowe regulacje w zakresie na wypadek niewypłacalności zakładu ubezpieczeń

 


 

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321