Ładowanie Wydarzenia

Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

29 XI 2022

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Rafał wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych

O szkoleniu

Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, który ureguluje rynek windykacji.

Projekt regulujący rynek windykacji wprowadza wiele zmian w tym m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych. Firmy windykacyjne będą musiały być wpisane do centralnego rejestru, mieć formę spółki akcyjnej i kapitał w wysokości 5 mln zł. Zezwolenie na prowadzenie będzie wydawał minister właściwy do spraw gospodarki. Co więcej, taka firma będzie musiała prowadzić pełną dokumentację czynności podejmowanych wobec wierzyciela, np. rejestrować wysłane pisma, sms, maile, zapisy rozmów telefonicznych.

Podczas szkolenia omówimy wiele istotnych zmian, jeśli masz pytania napisz do nas, odpowiedzi uwzględnimy w programie!

 

Szkolenie kierujemy do:

 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Zarządzających funduszami sekurytyzacyjnymi
 • Banków

w szczególności do departamentów:

 • Windykacji
 • Restrukturyzacji
bitcoin1

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Windykacja – pojęcie w języku naturalnym i prawniczym.
 2. Firmy windykacyjne na rynku kapitałowym – charakter działalności, współpraca z instytucjami finansowymi.

11.30 Przerwa na kawę

 1. Proponowane zmiany przepisów dot. działalności windykacyjnej.
 2. Konieczne zmiany dostosowawcze w zakresie działalności windykacyjnej w przypadku instytucji finansowych:
  1. fundusze inwestycyjne – zarządzanie NS FIZ oraz umowy outsourcingowe
  2. kancelarie prawne zajmujące się działalnością windykacyjną, a współpraca z instytucjami finansowymi
  3. wierzytelności bankowe – wpływ nowych przepisów na procesy windykacyjne i restrukturyzacyjne, w tym sprzedaż wierzytelności

13.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321