Loading Events

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W ŚRODOWISKU PRACY

29 III 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

JAROSŁAW MARCINIAK

Jarosław Marciniak

ekspert w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

O szkoleniu

SZKOLENIE DEDYKUJEMY:

 • Administracji Publicznej

 

PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIMY:

 • MOBBING, DYSKRYMINACJA – WŁAŚCIWE ROZUMIENIE POJĘĆ
 • KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI
 • FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE – OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW
 • PROCEDURY ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE
 • WŁAŚCIWE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – STANDARDY POSTAW I ZACHOWAŃ W MIEJSCU PRACY
train the trainers

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

MOBBING, DYSKRYMINACJA – WŁAŚCIWE ROZUMIENIE POJĘĆ

 • Definicje mobbingu a praktyka
 • Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów
 • Jak odróżnić mobbing i dyskryminację od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy
 • Zmiany przepisów kodeksu pracy – aktualne i zmiany przygotowywane
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji/ molestowania
 • Jakie powinno być podejście do tych zjawisk

KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI

 • Konsekwencje prawne – odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność kadry kierowniczej
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia, o których powinniśmy pamiętać
 • Konsekwencje zarządcze, zespołowe, indywidualne

FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE – OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

 • Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania
 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy- najnowsze praktyki
 • Jak odróżnić mobbing od „zwykłego” stresu w miejscu pracy i od wypalenia zawodowego

PROCEDURY ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE

 • Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania
 • Dobre praktyki przeciwdziałania
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – jakie sankcje i w jakim zakresie

WŁAŚCIWE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – STANDARDY POSTAW I ZACHOWAŃ W MIEJSCU PRACY

 • Stosunki pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami, uprawnienia kierownicza
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników –uprawnienie kierownicze (pracodawcy)
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Pojęcie należytej staranności w pracy – obowiązek pracowników
 • Nienegocjowalność poleceń – jako zasada w pracowniczym podporządkowaniu
 • Zwracanie uwag i krytyka w środowisku pracy – zasady i granice
 • Spotkania i narady – zasady przekazywania (i odbioru przez pracowników!) informacji
 • Kontakty szefowie – podwładni, kultura wypowiedzi i zasada aktywnego słuchania

PODSUMOWANIE SZKOLENIA – REKOMENDACJE DLA UCZESTNIKÓW

15.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321